Rubriky
9. tř.

9. třída-12.5.2020

Here is the song for you!!! We´ll miss you all!!!

And I hope you haven´t got mad after the entrance exams like that:

Dear kids,

I would like to thank you for all. It was really fun. I enjoyed our dancing and you did a good job!! I hope you remember all the good things and forget the bad ones. I hope you reach all you want and all you have ever wished for. Thanks. And enjoy your life!!! Your English teacher…

Rubriky
9. tř.

9. třída – 1. – 5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Girl, Worried, Portrait, Sad, Child, Kid, Face

HOMEWORK NO. 1

Write me a short ( 8-10 sentences) letter. That´s all:-)) Send it back till Friday 5th. 

HOMEWORK NO. 2:

Follow the instructions on the school website on Tuesday.

LISTEN TO THE SONG:

And lyrics:

HOMEWORK NO. 3:

Follow the instructions on Friday school website:-)) Fill in the file and send me back till June 12th. Thanks.

Rubriky
8. tř.

8. třída – 1. – 5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Boy, Sitting, Road, Nature, Outdoors, Dirt Road, Trees

HOMEWORK NO. 1

Workbook page 42, exercise 3. You don´t have to send it back. We´ll check it online on Thursday.

V pracovním sešitě na straně 42 vypracujte cvičení 3. Cvičení nemusíte posílat vypracované zpět. Zkontrolujeme si ho ve čtvrteční online hodině. 

HOMEWORK NO. 2

Follow the instructions in the file on Tuesday school website.

LISTEN TO THE SONG:

And lyrics for you to get it!

HOMEWORK NO. 3:

See the file attached on the school website on Friday. Fill in and send back till June the12th. Thanks.

Rubriky
7. tř.

7. třída – 1. – 5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Little Girl, Vintage, Kid, Female, Retro

HOMEWORK NO. 1

Workbook – page 68/exercise 2. You don´t have to send it back to my mail. We will check it online on Tuesday.

V pracovním sešitě na straně 68 vypracujte cvičení 2. Nemusíte posílat zpět – zkontrolujeme na online hodině v úterý.

HOMEWORK NO. 2

Follow the instructions in the file attached on the school website. Následujte pokyny v úterní příloze na stránce školy.

GRAMMAR – FOR and SINCE

Look at these examples:

for
a period
from start to end
since
a point
from then to now
>===<x===>|
for 20 minutes –
po dobu dvaceti minut
for three days –
po tři dny (tři dny)
for 6 months –
po dobu šesti měsíců
for 4 years –
po dobu čtyř let
for a long time – dlouho
since 9am – od 9 hodin
since Monday – od pondělí
since January – od ledna
since 2010 – od roku 2010
since I left school – od té doby, co jsem odešla ze školy
PO NĚJAKOU DOBUOD URČITÉ DOBY DOPOSUD

Click here and try the quiz. Klikni a vyzkoušej test na SINCE a FOR.

And here is another quiz.

And here is a song SINCE YOU´VE BEEN GONE… Od té doby, co jsi pryč….. Enjoy:-))

Rubriky
6. tř.

6. třída – 1. -5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Children, Road, Distant, Supportive, Support, Path

IRREGULAR VERBS L-P

HOMEWORK NO. 1

Translate the following sentences. Send them back till Friday 5th. Thanks.

Přeložte věty v pondělní příloze. Posílejte zpět na můj mail do pátku 5.6.2020.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Přídavná jména stupňujeme třemi způsoby. Ale to jsme již probrali 27. – 30. 4. 2020 na těchto stránkách. Když tak se podívejte.

Takto vystupňovaná přídavná jména používáme v následujících větách:

1) vazba THAN (NEŽ) – tu jsem již na těchto stránkách zmínila, a to

James is bigger than Jack. James je větší než Jack. Mary is older than Minnie. Mary je starší než Minnie.

2) vazba AS…AS (TAK…JAK) – mezi slovy AS…AS používáme základní tvar přídavného jména…

He is as smart as me. Je tak chytrý jako já. They are as fast as their uncle Sam. Jsou tak rychlí jako jejich strýc James.

3) vazba OF ALL (ZE VŠECH) – používáme 3. stupeň přídavných jmen

They are the oldest of all. Jsou ze všech nejstarší. We are the best of all. Jsme ze všech nejlepší.

HOMEWORK NO. 2

COMPARE AND WRITE. Srovnejte a napište věty podle zadání v příloze, kterou najdete ve čtvrtek na stránce školy. Nemusíte posílat zpět. Probereme v online klubu ve čtvrtek 4.6.2020. Ti, co do klubu „nechodí“, vypracují a pošlou na můj mail do 8. 6. 2020.

Rubriky
5. tř.

5. třída – 1.-5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Siblings, Friends, Brother, Sister, Life, Beauty

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences in the file attached on Monday.

Přeložte věty ve cvičení v pondělní příloze. Posílejte zpět na můj mail do 5.6.2020.

HOMEWORK NO. 2

Answer the questions. Send back till June 8. Thanks.

Odpověz na otázky v příloze, která bude na stránce školy v úterý 2. 6. 2020. Zašli zpět do pondělí 8.6.2020.

V 6. lekci učebnice probíráme přítomné časy – průběhový a prostý.

Watch the video:

And now watch the video – present continuous. A nyní se podívejte na video s přítomným časem průběhovým (to, co se děje právě teď). Níže pod videem jsou přeložena slova z ukázek pro lepší pochopení.

listen – poslouchat, bother – obtěžovat, look for – hledat, gossip – drbat, roznášet klepy, need – potřebovat, laugh (at) – smát se (komu, čemu)

Rubriky
9. tř.

9. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V učebnici na straně 60 vypracujte cvičení 2, přečtěte si dialog (cvičení 3) a na straně 61 vypracujte cvičení 5a+b. Přikládám přílohu k vyplnění. Odešlete zpět do 28. 5. 2020.

HOMEWORK NO. 2

Read the story about the royal family – page 2.

And listen to track 7.

You don´t have to send this homework back. I guess the entrance tests are getting closer and closer…. and you need more time for Czech and Math. Or not??

Rubriky
8. tř.

8. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě na straně 50 vyplňte cvičení 3 (využijte fráze z cvičení 2). Ti, co byli na online hodině mají výhodu – cvičení 2 jsme již vypracovali. Poté vypracujte na straně 51 cvičení 4. Cvičení vyfoťte a odešlete do 28.5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

Read the story about the royal family – page 2. Přečte si článek z časopisu Gate.

And listen to track 7. A poslechněte si nahrávku.

Vypracovaný úkol neposílejte zpět:-))

Rubriky
7. tř.

7. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě na str. 70 vypracujte cvičení 2 + 3. Ve cvičení 2 použijte správný čas sloves tak, aby věty dávaly smysl. Ve cvičení 3 vložte vhodné slovo z tabulky do věty. Pro snadnější vyplnění a opravu přikládám přílohu. Odesílejte na můj mail do 28.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

Click here and read the articles concerning transport. Klikněte a přečtěte si články týkající se dopravy.

Listen to the following recording – a poem of RR magazine – page 2!!!

HOMEWORK NO. 3

AJ7 – v pracovním sešitě na straně 55 vypracujte cvičení 6a+b. Zakroužkujte problém Emily a na její email jí odpovězte ve cvičení 6b. Cvičení 6b vypracujte do svých sešitů a zašlete na můj email. Přikládám přílohu, která se mi bude opravovat lépe, než Vaše vyfocená cvičení. Zašlete zpět do 5.6.2020.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě vypracujte cvičení 7 na straně 49. Ti, co jsou se mnou v kontaktu online, toto cvičení dostali zadáno již ve čtvrtek na naší hodině. Dále si poslechněte cvičení 6a a vyplňte informace podle nahrávky do tabulky. Poté obě cvičení vyfoťte a pošlete zpět do 28.5.2020 na můj email.

HOMEWORK NO. 2

Klikněte a přečtěte si články na následujících stránkách časopisu RR.

Slovíčky a tímto tématem z časopisu RR se budeme zabývat i dále.