Rubriky
5. tř.

5. třída -25.-29.5.

HOMEWORK NO.1

AJ5 – Workbook – page 48, exercise 2. V pracovním sešitě na straně 48 vypracujte cvičení 2 – podívejte se na obrázky ve cvičení 1 a napište podle obrázků otázky a odpovědi. Vyplňte buď do pracovního sešitu přímo a vyfoťte nebo přikládám na web školy přílohu k vyplnění ve Wordu. Zašlete zpět do 29.5.2020.

HOMEWORK. 2

V pracovním sešitě na straně 49 vypracujte cvičení 3 + 4c. V učebnici na straně 63/1 – použijte slova z tabulky v jakýchkoliv větách či otázkách. Potom je doplníte podle poslechu do písničky 63/2. Zašlete zpět do 29.5.2020.

V minulých hodinách jsme probírali předložky. Klikněte a podívejte se na následující odkaz níže:

Klikněte a projděte si cvičení.

A poslechněte si audio 24 na straně 3.

Slovíčky a tímto tématem z časopisu RR se budeme zabývat ve čtvrtek na online hodině. Samozřejmě, jen v části hodiny:-)))

HOMEWORK NO. 3

AJ5-29 – učebnice strana 64 – vypracujte cvičení 2 do svých sešitů – přečtěte si text a vyplňte věty správnými jmény osob zobrazených na obrázku. Poté 6 větami popište jednu osobu z Vaší rodiny a jednu osobu ze třídy. Pošlete zpět na můj mail do 5.6.2020.

Rubriky
Zajímavá videa

MR. BEAN AND BOYZONE SONG

Rubriky
Zajímavá videa

Retro: Royal wedding

Rubriky
Zajímavá videa

Retro: Royal wedding

Rubriky
Zajímavá videa

The Queen joins together with Charles, Kate, William and other members to speak to nurses

Rubriky
Zajímavá videa

Meghan and her mother

Rubriky
Zajímavá videa

Prince Harry

Rubriky
Zajímavá videa

London sightseeing

Rubriky
5. tř.

5. třída – 18.-22.5.

Wild Flowers, Flowers, Plant, Macro, Nature, Pink

HOMEWORK NO. 1

V učebnici na straně 60 si přečtěte článek a poté odpovězte, zda věty ve cvičení 2/60 jsou pravdivé nebo ne. Příloha ke snadnějšímu vyplnění je přiložena na stránce školy v pondělí 18.5.2020. Pošlete zpět do 21.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

V učebnici na straně 60 vypracujte cvičení 4a. Zamyslete se nad svou vesnicí nebo některým oblíbeným městem a odpovězte na dvě otázky ve cvičení. Příloha k vyplnění bude připravena v úterý 19.5. na stránce školy. V příloze budete mít ještě dalších několik otázek k zodpovězení. Pošlete ji zpět na můj mail do 25.5.2020.

Here is one listening story for you. Just listen and enjoy.

Příběh k poslechu.

A police story

And repeat the room and furniture vocabulary.

Zopakujte si slovní zásobu zaměřenou na pokoje a nábytek.

Rubriky
9. tř.

9. třída – 18.-22.5.

Tulips, Pink, May Flowers, Mt Vernon, Landscape
SPRING IS FINALLY BACK!! HOPEFULLY!!!

Let´s speak today about FOO FIGHTERS – my favourite band…

Foo Fighters is an American rock band. It was formed in Seattle, Washington in 1994. Founded by Nirvana drummer Dave Grohl after the suicide of Kurt Cobain. The group got its name from the UFOs that were reported by Allied aircraft pilots in World War II, which were known as „foo fighters“.

In the song are a few phrasal verbs: HOOK UP – ZAPOJIT NĚKOHO NĚKAM, LOOK FOR – HLEDAT, GIVE AWAY- VZDÁT SE NĚČEHO…

HOMEWORK NO. 1

Přečtěte si v učebnici na straně 58 článek o nezvyklých typech hotelů. Poté na straně 59 vypracujte cvičení 3. K úkolu máte pro snadnější vyplnění připojenu přílohu. Úkol pošlete zpět do 22.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

Have a look at the phrasal verbs. The file will be attached on the school websites on Tuesday May 19th. Send back to my email address until May 25th.

TRUE STORY:

MY AND TEACHERS´EXPERIENCE WITH NEW TECHNOLOGIES NOW:-))) No personal experience with Vista… just to make you smile:-)))