Rubriky
8. tř.

8. třída – 18.-22.5.

Flowers, Purple, Blütenmeer, Purple Flower, Flower

HOMEWORK NO. 1

Přečtěte si v učebnici na straně 60 článek o medvědích sirotcích. Poté na straně 61 vypracujte cvičení 3. K úkolu máte v pondělí pro snadnější vyplnění připojenu přílohu.

HOMEWORK NO. 2

Listen to the video of the Twisted Sister. Fill in the attached file – fill in the missing words from the song into the gaps. Send it back to me until the April 25th.

Poslechněte si video a vyplňte přílohu, která bude připojena na web školy v úterý. Pošlete zpět do 25.5.2020. V příloze vyplníte chybějící slova v textu písně – tedy spíše v předmluvě písně + další cvičení.

And now watch the lyrics of the song.

WE´RE NOT GONNA TAKE IT – Nebudeme to snášet

SONG VOCABULARY:

GONNA – GOING TO – vyjádření budoucího času, AIN´T GONNA = ARE NOT GOING TO, RIGHT – právo, AIN´T = ISN´T, POWER – moc, síla, JUST – spravedlivý, PICK THE DESTINY – vybrat si osud, CAUSE = BECAUSE – protože, BELONG – patřit někam, CONDESCENDING – povýšený, GALL – drzost, TRITE – všední, JADED – unavený, CONFISCATED – zkonfiskovaný/zabavený, YOUR BEST WON´T DO – I kdyby ses snažil sebevíc, nebude to stačit.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 18.-22.5.

Flowers, Red, Nature, Vector, Horizontal, Flowering

IRREGULAR VERBS

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.

Sloveso KEEP /’ki:p/ znamená také:

– ZŮSTAT V DANÉM STAVU (např. keep warm – zůstat v teple, keep calm – zůstat klidný, keep in touch – zůstat v kontaktu…)

– UDRŽET NĚCO V DANÉM STAVU (např. keep the patient warm – udržet pacienta v teple, keep him safe – udržet ho v bezpečí, keep the room tidy – udržet pokoj v pořádku …)

– NEPŘESTÁVAT S ČINNOSTÍ (např. keep talking – mluvit dál, keep smiling- nepřestávat se smát…)

Rozdíl mezi KEEP A HOLD:

HOLD /’həʊld/- držet něco fyzicky v ruce. I am holding 500 dollars in my hand. I held the new-born baby giraffe last year. It was sitting on my lap. It was great!

Zkuste si přeložit:

Hrejte dál. Udržuj pokoj uklizený. Držte se blízko. Zůstaň vzhůru. Zůstaň v tichosti. Stále zapomínáme. (Překlad vět najdete na konci této stránky.)

Translation of the sentences with KEEP verb:

Hrejte dál. – Keep playing. Udržuj pokoj uklizený. – Keep your room tidy. Držte se blízko. – Keep close/near. Zůstaň vzhůru. – Keep awake/ woken up. Zůstaň v tichosti. – Keep quiet. Stále zapomínáme. – We keep forgetting.

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. – Přeložte věty na nepravidelná slovesa B-L. Všechna jsou k vidění v předcházejících týdnech na této stránce. Přílohu budete mít připravenu na stránce školy v úterý 19.5.. Pošlete zpět do 22. 5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

Watch the video. Answer the questions. Podívejte se na následující video a odpovězte na otázky. Příloha k tomuto cvičení bude přiložena ve čtvrtek na webové stránce školy. Odesílejte zpět do 25.5.2020.

Rubriky
7. tř.

7. třída – 18.- 22.5.

Spring Background, Sakura Tree, Cherry Tree, Sakura

NEW IRREGULARS:

Sloveso KEEP /’ki:p/ znamená také:

– ZŮSTAT V DANÉM STAVU (např. keep warm – zůstat v teple, keep calm – zůstat klidný, keep in touch – zůstat v kontaktu…)

– UDRŽET NĚCO V DANÉM STAVU (např. keep the patient warm – udržet pacienta v teple, keep him safe – udržet ho v bezpečí, keep the room tidy – udržet pokoj v pořádku …)

– NEPŘESTÁVAT S ČINNOSTÍ (např. keep talking – mluvit dál, keep smiling- nepřestávat se smát…)

Rozdíl mezi KEEP A HOLD:

HOLD /’həʊld/- držet něco fyzicky v ruce. I am holding 500 dollars in my hand. I held the baby giraffe last year. It was great!

Zkuste si přeložit:

Hrejte dál. Udržuj pokoj uklizený. Držte se blízko. Zůstaň vzhůru. Zůstaň v tichosti. Stále zapomínáme. (Překlad vět najdete na konci této stránky.)

HOMEWORK NO. 1

Přečtěte si v učebnici na straně 60 článek o horolezci jménem Ken Noguchi. Poté na straně 61 vypracujte cvičení 3a. K úkolu máte v pondělí na stránce školy pro snadnější vyplnění připojenu přílohu, kterou odešlete do 20.5.2020 na můj email.

HOMEWORK NO.2

Listen to the video of the Twisted Sister. Fill in the attached file – fill in the missing words from the song into the gaps. Send it back to me until the April 25th.

Poslechněte si video a vyplňte přílohu, která bude připojena na web školy v úterý. Pošlete zpět do 25.5.2020. V příloze vyplníte chybějící slova v textu písně – tedy spíše v předmluvě písně + další cvičení.

And now watch the lyrics of the song.

WE´RE NOT GONNA TAKE IT – Nebudeme to snášet

SONG VOCABULARY:

GONNA – GOING TO – vyjádření budoucího času, AIN´T GONNA = ARE NOT GOING TO, RIGHT – právo, AIN´T = ISN´T, POWER – moc, síla, JUST – spravedlivý, PICK THE DESTINY – vybrat si osud, CAUSE = BECAUSE – protože, BELONG – patřit někam, CONDESCENDING – povýšený, GALL – drzost, TRITE – všední, JADED – unavený, CONFISCATED – zkonfiskovaný/zabavený, YOUR BEST WON´T DO – I kdyby ses snažil sebevíc, nebude to stačit.

Translation of the sentences with KEEP verb:

Hrejte dál. – Keep playing. Udržuj pokoj uklizený. – Keep your room tidy. Držte se blízko. – Keep close/near. Zůstaň vzhůru. – Keep awake/ woken up. Zůstaň v tichosti. – Keep quiet. Stále zapomínáme. – We keep forgetting.

Rubriky
5. tř.

5. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW MAY-JUNE RR MAGAZINE – JUST CLICK HERE. – PRÁVĚ VYŠEL NOVÝ RR ČASOPIS – KVĚTEN/ČERVEN 2020 – KLIKNĚTE ZDE !

Read the text. / Přečtěte si následující text.

LIONS

Did you know?

Lions are lazy. They sleep 16–20 hours every day. They like to sleep in high grass. They also like to sleep in trees. Lions wake up in the evening so they can hunt. They are very fast. Lions can run at speeds of up to 80 kilometres per hour. Lions are called the kings of the jungle, but most lions don’t live in the jungle. In Africa they live on the savannah. There is only one lion type of lion that lives in the jungle. It lives in Gir Forest National Park in India.

And now click and listen. A teď klikněte a poslouchejte příběh o lvech.

HOMEWORK NO. 1

PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY A ODPOVĚZTE NA NĚ PODLE TEXTU VÝŠE. PŘÍLOHU K ÚKOLU BUDETE MÍT PŘIDÁNU NA STRÁNKY ŠKOLY V PONDĚLÍ 11.5.2020. VYPLŇTE A ODEŠLETE NA MŮJ MAIL DO 15.5.2020.

K TOMUTO DOMÁCÍMU ÚKOLU BUDETE POTŘEBOVAT PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ. NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HO NAJDETE V TÝDNU 30.3. – 3.4. 2020. ALE PRO JISTOTU PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ JEDNOU DŮLEŽITOU TABULKU. PRO VÁS JE ZÁSADNÍ TŘETÍ SLOUPEC, KTERÝ VÁM NAPOVÍ, JAK TVOŘIT OTÁZKY:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Přítomný-čas-prostý-tabulka.gif.

A JEŠTĚ JEDNO VIDEO NA TUTO GRAMATIKU:

HOMEWORK NO. 2

Watch the Mr. Bean´s video and answer the following questions.

Podívejte se na následující video a odpovězte na otázky. Příloha bude opět na stránkách školy v úterý 12.5.2020. Tato příloha obsahuje 15 otázek, zkuste odpovědět na co nejvíce z nich. Odesílejte zpět do 18.5.2020.

Rubriky
9. tř.

9. třída – 11.-15.5.

WELCOME BACK TO SCHOOL!!! AND REMEBER:

Coronavirus Line Art, Virus, Wash Hands

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Watch this funny but real video:-)))

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. Přeložte věty v příloze, která je v pondělním plánu práce na školním webu…Pošlete zpět do 15.5.2020. Thank you very much indeed!

Listen to the parody song. There is one phrase….SHOULD HAVE DONE….

Raději česky:-)))Jedná se o větu v minulém čase. Zatímco jsme zatím zvládli jen SHOULD + sloveso (I should go. We should leave. etc.), teď mi přeložíte věty v minulém čase, které obsahují SHOULD.

V minulém čase je věta v této struktuře:

podmět + should + have + příčestí trpné (3.tvar NS nebo minulý tvar pravidelných sloves)

HOMEWORK NO. 2

Translate the exercise sentences. They will be on school website on May 12th. Send it back to my mail address till May 18th. Thanks a lot. Looking forward!!

And more LOVE songs with SHOULD HAVE ……

And one more song to make you laugh (or maybe NOT…). As you are already back at school:-)))))

And remember that not all kids are back at schools and the parents are going mad!!! Really!!!! I swear as I am going through this RIGHT NOW!!!!! I´m going slightly mad!!!!

When can all the schools reopen????

Rubriky
8. tř.

8. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Watch this funny video:-)))

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. Přeložte věty v příloze, která je v pondělním pracovním plánu:-)))…Pošlete zpět do 15.5.2020. Thank you very much indeed!

REVISION of MUST, HAVE TO, CAN, CAN´T, SHOULD.

OPAKOVÁNÍ ZPŮSOBOVÝCH SLOVES MUST, HAVE TO, CAN, CAN´T, SHOULD.

MUST/HAVE TO – MUSÍM

MUSTN´T – NESMÍM

NEEDN´T – NEMUSÍM

CAN – MOHU

CAN´T – NEMOHU

SHOULD – MĚL BYCH

Watch the video about CHORES. (chores – domácí práce)

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES ATTACHED. Přeložte věty v úterní příloze. Posílejte zpět do 18.5.2020 na můj mail.

Rubriky
7. tř.

7.třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Here is a song to make you laugh! Watch!! Pro zasmání:

GRAMMAR FOCUSED ON SUBJECT QUESTIONS:

Otázka na podmět:

Porovnejte stavbu otázek na podmět se stavbou ostatních otázek – v otázkách na podmět chybí pomocné sloveso. Jinými slovy: pokud si pamatujete skladbu otázky (tzv. „šuplíky“, tak nám jednoduše zmizel šuplík číslo 2 a 3 – tedy DO/DOES/DID a PODMĚT, který tam samozřejmě ani být nemůže, protože se na něj ptáme). U budoucího času WILL zůstává a mizí pouze šuplík číslo 3, tedy podmět, na který se ptáme…. takže tam jasně nemůže být, že?……:-))

Takže porovnejte:

• Who lives in Brno?   – Katka.  – toto je otázka na podmět – KDO, CO bydlí v Brně?

• Where does Katka live?  – In Brno. Toto není otázka na podmět – takže „šuplíky“…

• Who goes to Prague?   – Jack. – toto je otázka na podmět – KDO, CO jezdí do Prahy?

• Where does bus nr.6 go?  – To Prague. Toto není otázka na podmět – takže „šuplíky“…

• Who helps Michael with HW?  – John. – toto je otázka na podmět – KDO, CO pomáhá Michalovi s úkoly?

Who cooks bad?- Katka.  –  toto je otázka na podmět – KDO, CO vaří špatně?

POZOR: Pokud požíváme otázku v přítomném prostém čase, musí sloveso SYČET!! Viz věty nahoře.

A teď minulá otázka:

Who lived there? Kdo tam bydlel? Who spoke Chinese? Kdo mluvil čínsky? Who worked hard? Pro pilně pracoval?

A budoucí:

Who will drink that soda? Kdo bude pít tu sodovku? Who will play chess? Kdo bude hrát šachy? Who will come? Kdo přijde?

A zde je pár videí s písničkami, ve kterých najdete otázky na podmět.

HOMEWORK NO. 1

V příloze na školním webu budete mít v pondělí připraveny věty v předpřítomném čase k překladu. Zašlete je zpět do 15.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

V úterý najdete na školním webu přílohu s dalším úkolem. Pečlivě si znovu přečtěte gramatiku týkající se otázky na podmět a přeložte věty. Zašlete zpět do 18.5.2020.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW MAY-JUNE RR MAGAZINE – JUST CLICK HERE. – PRÁVĚ VYŠEL NOVÝ RR ČASOPIS – KVĚTEN/ČERVEN 2020 – KLIKNĚTE ZDE !

OTÁZKA NA PODMĚT

NEW GRAMMAR!!!

A zde je pár videí s písničkami, ve kterých najdete otázky na podmět.

QUEEN: WHO WANTS TO LIVE FOREVER? – KDO CHCE ŽÍT NAVŽDY?

WHO LET THE DOG OUT? – KDO VYPUSTIL PSY?

And one older song: WHO LISTENS TO THE RADIO? – KDO POSLOUCHÁ RÁDIO?

A TADY JSOU DALŠÍ VĚTY PRO POCHOPENÍ:-))))

PŘÍTOMNÝ ČAS:

WHO + SLOVESO V PŘÍTOMNÉM ČASE /3. OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA – SYČÍME:-))))/ + ZBYTEK VĚTY….

Who lives here? – Kdo tady bydlí?

Who loves you more? – Kdo tě miluje více?

Who uses this computer? – Kdo používá tento počítač?

MINULÝ ČAS:

WHO + SLOVESO V MINULÉM ČASE + ZBYTEK VĚTY…

Who ate my lunch? – Kdo snědl můj oběd?

Who left? Kdo odjel?

Who arrived? Kdo přijel?

BUDOUCÍ ČAS

WHO + WILL + SLOVESO + ZBYTEK VĚTY…

Who will come? Kdo přijde?

Who will buy it for me? Kdo mi to koupí?

Who will pay for it? Kdo za to zaplatí?

JEŠTĚ EXISTUJÍ DALŠÍ ČASY V ANGLIČTINĚ, ALE TY SE BUDEME UČIT AŽ DALŠÍ ROK:-)))) TAKŽE TY TEĎ RADĚJI JEŠTĚ VYNECHÁM.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE. JEDNÁ SE O OTÁZKY NA PODMĚT. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA WEBU ŠKOLY V ÚTERÝ 12.5.2020. POŠLETE JI ZPĚT DO PÁTKU 15.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES. ZPRACUJTE ÚKOL V PŘÍLOZE. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA WEBU ŠKOLY VE ČTVRTEK 14.5.2020. POŠLETE JI ZPĚT DO PONDĚLÍ 18.5.2020.

And here is one parody song to make you laugh. Hopefully!

A tady je písnička pro zasmání. Teda doufám… já už se doma moc nesměji:-(( I FEEL THE SAME AS THE SINGER!!!!

Rubriky
7. tř.

7. třída – 4.-7.5.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. WATCH THE WEBSITE OF THE SCHOOL ON MONDAY. A FILE WILL BE ATTACHED FOR YOU TO FILL IN.

PŘELOŽTE VĚTY POMOCÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU. V PONDĚLÍ BUDETE MÍT NA STRÁNCE ŠKOLY PŘÍLOHU K VYPLNĚNÍ. TU POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 7.4.2020.

JEN PRO ZOPAKOVÁNÍ – PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS!!!!

S PŘEDPŘÍTOMNÝM ČASEM SE POJÍ I SLOVO „JUST“. TO ZNAMENÁ „PRÁVĚ“.

I´ve just spoken to Mary. Právě jsem mluvila s Marií.

He´s just arrived. Právě přijel.

She´s just opened the tin. Právě otevřela konzervu.

We´ve just bought the can of Coke. Právě jsme si koupili plechovku koly.

Watch the video: /Podívejte se na video s JUST + předpřítomným časem.

HOMEWORK NO. 2

V učebnici na straně 63 vypracujte cvičení 4b. Vpisujte prosím do přílohy, která bude přiložena na stránky školy v úterý 5.5. Pošlete zpět do 11.5.2020.

And one more video – I just got paid… Právě jsem dostala zaplaceno….

Happy Den Matek, Máma, Láska, Matka, Dítě, S Pozdravem

AND A FEW GOOD IDEAS:

AND A SONG FOR YOUR MUM:

Rubriky
9. tř.

9. třída – 4.-7.5.

Listen to the song:

WORTH + -ING

V písni zazněla fráze WORTH + -ING – znamená: STÁT ZA NĚCO…

Důležité je přidat za sloveso WORTH další sloveso v -ING tvaru.

Například: It´s not worth listening. Nestojí to za to, abych to poslouchal./Nestojí to za poslech. – It´s worth waiting. Stojí to za to, abych počkal.

Nemusíme vždy na začátku věty použít jen IT. Můžeme použít i jiný podmět: Miriam is worth it. Miriam za to stojí. He isn´t worth mentioning. On nestojí za zmínku./Nestojí za to, abych se o něm zmiňovala.

Have a look at the original video. I guess once you have watched the video, you´ll get goose bumps. It´s really strong…. One of my most favourite songs ever. Really love it….

HOMEWORK NO. 1

Listen to the lyrics of the song SAVIN´ME and translate the following phrases. Write one sentence for each phrase. Poslechněte si znovu píseň SAVIN´ME a přeložte slova. Ke každému slovu připište jakoukoliv větu, která bude dané slovo obsahovat + PŘÍLOHA OBSAHUJE JEŠTĚ DALŠÍ ÚKOLY K VYPLNĚNÍ. Přílohu budete mít připravenu na pondělí 4.5.2020 na webu školy. Vyplňte ji a pošlete zpět do 7.5.2020.

A ještě jedna fráze k domácímu úkolu: HAVE A CLOSE CALL WITH …. – UNIKNOUT NĚČEMU JEN TAK TAK…. Např. I had a close call with robbers. Unikla jsem lupičům je tak tak.

AND HERE ARE SOME MORE SONGS WITH THE PHRASE WORTH:

Lyrics:

And the original:

HOMEWORK NO. 2

There was a phrase Savin´/ Fallin´ in the song Savin´me. Listen to another song – a song from Jennifer Lopez and translate the following abbreviations.

V následující písni od Jennifer Lopez přeložte zkrácená slova a fráze. Také do domácího úkolu napište, co řekla Jennifer Lopez svému miláčkovi na začátku videoklipu do telefonu.

Příloha ve Wordu bude přiložena na web školy v úterý 5.5. Vyplňte a pošlete do 11.4.2020 na můj mail.

Ke Dni Matek, Matka, Deska, Tabule, Vděčnost, Láska
HAPPY MOTHER´S DAY

AND A SONG FOR YOUR MUM: