Rubriky
7. tř.

7. třída- 20.-24.4.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA /IRREGULAR VERBS – G and H

+

HANG – HUNG – HUNG – VISET

HIT – HIT – HIT – UDEŘIT

HOLD – HELD – HELD – DRŽET

PO TŘECH TÝDNECH BYSTE JIŽ MĚLI UMĚT NEPRAVIDELNÁ SLOVESA B-H. SPOJÍME TO S MINULÝM ČASEM A S TÍM SOUVISÍ I:

HOMEWORK NO. 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V PONDĚLÍ 20.4.2020 PŘÍLOHU. TA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE 23.4.2020. SPOJTE SLOVA VE CVIČENÍ DO VĚT TAK, ABY VZNIKLY VĚTY V MINULÉM ČASE.

AND NOW LET´S GET BACK TO FORBIDDEN. A TEĎ SE VRAŤME K UČIVU Z MINULÉHO TÝDNE –

FORBIDDEN – ZAKÁZÁNO.

HOMEWORK NO. 2

LOOK AT THE SIGNS AND SAY WHAT´S FORBIDDEN. PODÍVEJTE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ ZNAČKY A NAPIŠTE, CO JE ZAKÁZÁNO. NAPŘÍKLAD, POKUD UVIDÍTE TUTO ZNAČKU:

No Digging, Prohibited, Not Allowed

NAPÍŠETE: DIGGING IS FORBIDDEN. (Kopání zakázáno) nebo YOU MUSTN´T DIG HERE. (Nesmíte tady kopat.) NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE VE ÚTERÝ 21.4.2020 K TOMUTO ÚKOLU PŘÍLOHU.

Domácí úkol odešlete do 27.4.2020 na mou adresu.

No Cellphones, Cellphone Not Allowed
PICTURE 1
Eat, Drink, Prohibited, Forbidden
PICTURE 2
Dogs, Prohibited, Forbidden, Not Allowed
PICTURE 3
Drinking, No Drinking Water
PICTURE 4
No Riding, No Sitting, Sign, Prohibited
PICTURE 5
Step, Walk, Foot Print, Prohibited
PICTURE 6
Do Not Touch, Touching, Prohibited
PICTURE 7
No Riding, Road Sign, Roadsign
PICTURE 8
Urinating, Forbidden, Peeing, Not
PICTURE 9
Children, Walking, Forbidden, Sign
PICTURE 10
Witch Prohibition, Witches, Shield
PICTURE 11

NOT ENOUGH OF MUST, WATCH THE VIDEO: /

POKUD NEMÁTE DOST SLOVESA MUST, PODÍVEJTE SE NA VIDEO S FILMY.

AND FURTHER ONE: / A DALŠÍ:

HAVE A NICE WEEK!

Easter, Eggs, Easter Eggs, Joke, Color Eggs
Rubriky
6. tř.

6. třída – 20.- 24. 4.

This week we shall start with VERY difficult song?:-)))

Tento týden začneme VELMI obtížnou písničkou:-)))

Let´s move on…. A jdeme dál….

COMPARISON OF ADJECTIVES

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Gramatiku si můžete prostudovat v pracovním sešitě na str. 76-77. Pokud je to pro Vás příliš zdlouhavé, podívejte se na toto video:

What does Broňa say? A co říká Broňa?

Stupňování přídavných jmen

 1. Jednoslabičná:
 2. SMALL – SMALLER – THE SMALLEST
 3. FAST – FASTER – THE FASTEST
 4. COOL – COOLER – THE COOLEST
 5. HIGH – HIGHER – THE HIGHEST

Pokud máme 3 poslední písmena ve slově v kombinaci souhláska – samohláska – souhláska, tak se poslední souhláska ZDVOJÍ:

 • HOT – HOTTER – THE HOTTEST
 • BIG – BIGGER – THE BIGGEST
 • FAT – FATTER – THE FATTEST
 • Dvojslabičná končící na – Y:
 • HAPPY – HAPPIER – THE HAPPIEST
 • FUNNY – FUNNIER – THE FUNNIEST
 • BUSY – BUSIER – THE BUSIEST
 • EASY – EASIER – THE EASIEST
 • Dvojslabičná a víceslabičná:
 • BEAUTIFUL – MORE BEAUTIFUL – THE MOST BEAUTIFUL
 • EXPENSIVE – MORE EXPENSIVE – THE MOST EXPENSIVE
 • Nepravidelná:
 • BAD – WORSE – THE WORST
 • GOOD – BETTER – THE BEST

HOMEWORK NO. 1

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V ÚTERÝ 21.4.2020 DVĚ PŘÍLOHY. JEDNA VYSVĚTLUJE GRAMATIKU STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (VIZ VIDEO S BROŇOU:-)) A DRUHÁ PŘÍLOHA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE 27.4.2020.

EASTER IN ENGLAND

HOMEWORK NO. 2

WRITE ME 8 SENTENCES IN THE PAST TENSE ABOUT YOUR EASTER. WHERE WERE YOU? WHAT DID YOU DO? WAS THE EASTER THE SAME AS ALWAYS? DID YOU VISIT ANY FRIENDS? ETC.

NAPIŠTE MI 8 VĚT V MINULÉM ČASE O VELIKONOCÍCH U VÁS DOMA. KDE JSTE BYLI? KOHO JSTE NAVŠTÍVILI?:-((( CO JSTE MĚLI NA JÍDLO? ATD. POŠLETE ZPĚT DO 27.4.2020 NA MOU ADRESU.

HAVE A NICE WEEK!

Shark, Hai, Jokes, Funny, Comic, Fun, Sea, Water, Swim
Rubriky
5. tř.

5. třída – 20.- 24. 4.

DO YOU REMEMBER KINDERGARDEN ENGLISH LESSONS?:-)) PLAY THE VIDEO.

PAMATUJETE SI NA ANGLIČTINU VE ŠKOLCE?:-))) PUSŤTE SI VIDEO.

MY HOUSE

Tento týden se podíváme na slovní zásobu týkající se domu, bytu, prostě bydlení….

This week we are going to study vocabulary concerning a house, a flat, simply housing…

Listen to the song no. 1 – HOUSING + PRESENT SIMPLE TENSE.

Poslouchejte píseň č. 1 – BYDLENÍ + PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS

Všimněte si, že PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ nemá – ING tvar ve slovesu.

Čtu. (každý den, pořád stejně…) – I read. On píše. (každý den, pravidelně, pořád…) – He writes.

And now listen to the song no. 2 – HOUSING + PRESENT PROGRESSIVE TENSE.

A teď poslouchejte píseň č. 2 – BYDLENÍ + PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS.

Všimněte si, že průběhový čas se skládá ze slovesa BÝT + – ING formy slovesa. Průběhový popisuje takový děj, který se děje právě TEĎ!!!!

Teď čtu. – I am reading. Teď píše. – He is writing. …..

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1 / HOMEWORK NO. 1

V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STR. 44 MÁTE CVIČENÍ 1A. V TABULCE POD OBRÁZKEM MÁTE SLOVÍČKA. NA KAŽDÉ SLOVÍČKO VYMYSLÍTE 1 VĚTU. POKUD SLOVÍŠKO NEZNÁTE, PODÍVEJTE SE V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STRANU 84 – 5B – OUR HOUSE.

Např. armchair – I sit in the armchair. /bath – I take a bath on Mondays. atd.

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1 POSÍLEJTE NA MOU ADRESU DO 23.4.2020. PŘÍLOHU VE WORDU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY V PONDĚLÍ 20.4.2020.

Watch the video about rooms in the house. You can click there for subtitles.

Podívejte se na následující video. Můžete si i kliknout – uvidíte titulky.

GRAMATIKA – THERE IS / THERE ARE

Gramatiku, kterou jsme již v hodině brali, si můžete znovu prostudovat v pracovním sešitě na str. 77. Nezapomeňte, že vazba THERE IS se používá u jednotného čísla (There is a brown dog in the corner. – V rohu je hnědý pes. There is a big bush in the park. – V parku je velké křoví.), zatímco THERE ARE se používá u čísla množného (There are seven kittens in the kitchen. – V kuchyni je sedm koťat. There are many people. – Je tam hodně lidí.). Tyto vazby se používají, když někomu potřebujete popsat, že něco je někde:-))))

Pokud Vám pracovní sešit nepomohl:-)), podívejte se na video:

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 2 / HOMEWORK NO. 2

LOOK AT THE PICTURE AND WRITE 6 SENTENCES WITH:

THERE IS or THERE ARE

Podívejte se na obrázek níže a napište 6 vět s vazbou:

THERE IS nebo THERE ARE

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 2 POSÍLEJTE NA MŮJ MAIL DO 27.4.2020. PŘÍLOHU VE WORDU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY V ÚTERÝ 21.4.2020.

You can choose from picture 1 or picture 2.

Můžete si vybrat obrázek 1 nebo 2.

Vintage, House, Bicycle, Home, Architecture, Exterior

Picture 1
Family Drinking Orange Juice, Glass, Pouring, Healthy
Picture 2

AND ONE MORE SONG – THERE IS/THERE ARE……

A JEŠTĚ JEDNA PÍSNÍČKA NA THERE IS A THERE ARE……

HAVE A NICE WEEK!

Na And, Cows, Consequence, Mouth Rip Up, Question
Rubriky
9. tř.

9. třída – 14.-17.4.

REVISION OF TENSES AND WISH CLAUSE

HOMEWORK

LISTEN TO THE ROMANTIC SONG FROM HEATHER HEADLEY AND GO THROUGH THE TASKS BELOW.:-))

POSLOUCHEJTE ROMANTICKOU PÍSEŇ A VYPRACUJTE CVIČENÍ. POŠLETE VYPLNĚNO DO 21.4.2020 NA MŮJ MAIL. TOTO CVIČENÍ BUDE PŘILOŽENO V PÁTEK VE WORDU I NA STRÁNKÁCH ŠKOLY.

BEWARE!!! EXTRA ROMANTIC!!!!

Heather Headley – I WISH I WAS (EXTRA ROMANTIC!!!! BEWARE!!!!)

Translate: I wish I wasn´t. –

 • Find two more sentences with: I WISH…. (NAJDĚTE DALŠÍ DVĚ FRÁZE S WISH)
 • TRANSLATE THE PHRASES BELOW: (PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ FRÁZEJ
 • Hangin´with your friends.
 • So you say….
 • It´s not that way.
 • It´s getting pretty late.
 • You didn´t answer my phone.
 • Don´t regret me.
 • It ain´t fair.
 • You treat me bad.
 • You don´t deserve me.
 • Don´t waste your time.
 • I forgive you all.
 • You take advantage of me.
 • I disagree with you.
 • You are my enemy.
 • You are not welcome.

Do you like this RNB song? Why yes or why no???

 1. Translate/ Pomocí frází výše přeložte věty níže. Pozor na správný čas!!!
 1. Nesouhlasili jsme s prezidentem. (předpřítomný čas)
 2. Odpusť mi! (rozkaz)
 3. Nezasloužíte si mě. (přítomný prostý čas)
 4. V létě plýtvali mým časem. Nezvedl jsem jim telefon. (minulý čas)
 5. Budou tě litovat. (budoucí čas)
 6. Nevím. Alespoň to tak říkají….. (přítomný čas prostý)
 7. Opozdívá se. (přítomný čas průběhový)
 8. Včera se někde flákal venku. (minulý čas průběhový)  

Rubriky
8. tř.

8. třída – 14. – 17.4.

REVISION OF TENSES AND WISH CLAUSE

OPAKOVÁNÍ ČASŮ A WISH FRÁZE

HOMEWORK:

LISTEN TO THE ROMANTIC SONG FROM HEATHER HEADLEY AND GO THROUGH THE TASKS BELOW.:-))

POSLOUCHEJTE ROMANTICKOU PÍSEŇ A VYPRACUJTE CVIČENÍ. POŠLETE VYPLNĚNO DO 21.4.2020 NA MŮJ MAIL. TOTO CVIČENÍ BUDE PŘILOŽENO V PÁTEK VE WORDU I NA STRÁNKÁCH ŠKOLY.

BEWARE!!! EXTRA ROMANTIC!!!!

Heather Headley – I WISH I WAS (EXTRA ROMANTIC!!!! BEWARE!!!!)

Translate: I wish I wasn´t. –

 • Find two more sentences with: I WISH…. (NAJDĚTE DALŠÍ DVĚ FRÁZE S WISH)
 • TRANSLATE THE PHRASES BELOW: (PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ FRÁZEJ
 • Hangin´with your friends.
 • So you say….
 • It´s not that way.
 • It´s getting pretty late.
 • You didn´t answer my phone.
 • Don´t regret me.
 • It ain´t fair.
 • You treat me bad.
 • You don´t deserve me.
 • Don´t waste your time.
 • I forgive you all.
 • You take advantage of me.
 • I disagree with you.
 • You are my enemy.
 • You are not welcome.
 • Do you like this RNB song? Why yes or why no???
Rubriky
7. tř.

7. třída – 14.-17.4.

HOMEWORK:

CORRECT THE SENTENCES AND SEND THE EXERCISE BACK TO ME TILL TUESDAY APRIL 21ST. THANKS.

OPRAVTE VĚTY. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIDÁNU VE WORDU I NA STRÁNKÁCH ŠKOLY V PÁTEK 17.4. VYPLŇTE, POŠLETE NA MOU ADRESU DO 21.4.2020.

CORRECTING MISTAKES 1

Correct the following sentences – Opravte následující věty.

 • We have got Czech in Thursday.                                             ___on____
 1. He spoken to John.                                                                      __________
 2. We lives in Těškovice.                                                                 __________
 3. The women is happy.                                                                __________
 4. There is shops, cinemas and restaurants in my city.          __________
 5. He don´t speak Slovak.                                                              __________
 6. Mine favourite day is saturday.                                                          __________
 7. Are cheetahs your favourites animals?                                 __________
 8. Sandras’ dog is black.                                                                 __________
 9. The pets didn´t be hungry.                                                        __________
 10. Did they built a new fence?                                                      __________
 11. They haven’t stole the paintings.                                            __________
 12. His dog cans run fast.                                                                 __________
 13. Pauline´ve gone to school.                                                       __________          
 14. My litle brother goes with me every day.                             __________
 15. We likes carrots.                                                                          __________
 16. Do she like rock music?                                                             __________
 17. Where did Susan lived?                                                             __________
 18. There isn’t plates on the kitchen.                                            __________
 19. Are you swiming?                                                                        __________
 20. We don´t have maths at the morning.                                  __________

IRREGULAR VERBS – E, F

WATCH THE VIDEO:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

FEED – FED – FED – krmit

FIGHT – FOUGHT – FOUGHT – bojovat

FORBID – FORBADE – FORBIDDEN – zakázat

WHAT IS FORBIDDEN?

WHEN SOMETHING IS FORBIDDEN, YOU MUSTN´T DO IT.

POKUD JE NĚCO ZAKÁZÁNO, NESMÍTE TO DĚLAT. POUŽÍVÁME ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUSTN´T [ˈmʌs(ə)nt].

Např. I mustn´t visit my parents because of Coronavirus. My parents mustn´t go to their cottage. My sister mustn´t travel abroad.

Horses Prohibited, No Horse Riding, Forbidden, Sign
No Smoking, Logo, Symbols, Warning, Red, Black
Camera, Forbidden, Photography, Photos, Pictogram
Sign, Stop, Halt, Warning, Hand, Forbidden, Symbol
No Food, No Eating, Food, Ban, Prohibited, Forbidden

WHAT MUST OR MUSTN´T YOU DO?????

DOBROVOLNÝ ÚKOL – NAPIŠTE MI 6 VĚCÍ, KTERÉ TEĎ MUSÍTE A NESMÍTE DĚLAT. BERTE TO JAKO ÚKOL NA PÁTEK, KTERÝ OVŠEM NEMUSÍTE POSÍLAT ZPĚT. STAČÍ, KDYŽ SE ZAMYSLÍTE……:-))))

Rubriky
5. tř.

5. třída – 14.- 17. 4.

Revision: / Opakování:

Homework: / Domácí úkol:

Přeložte následující věty a napište časy. Přílohu ve Wordu budete mít k dispozici na stránkách školy v pátek dne 17.4.2020. Úkol pošlete zpět do 21.4.2020.

Translate the following sentences and send them back till April 21st.

Jejich kamarádi jsou doma, ale nemají čas. (ale- but)

Mám čas, ale nemám peníze.

Jeho bratr má dva koně, ale nemá psy.

Nejsou v Praze.

Nemáme mrkve a mléko.

Je to ok.

Je to OK?

Není to OK.

Nemám se dobře.

Nemám hlad.

Naši bratranci jsou vysocí.

Naše třída je jeden velký hororJ)

Napište čas:

6.45

5.55

3.23

4.12

8.34

8.43

9.06

11.23

12.54

Nevstávám v šest.

Nehrajeme tenis.

Oni nechodí na tanečni hodiny.

Nepiji mléko.

Zopakujme si frázi z minulého týdne: „Jaký je?“ „Jaká je?“ Vždy se touto otázkou ptáme na charakter – např. sad, angry, happy, cheerful atd.

Jaký je? – What is he like?

Jaká je? – What is she like?

Podívejte se na obrázky a zkuste popsat, jací jsou tito lidé.

Picture 1: What are they like?

Couple, African, Happy, Man, Woman, Together, Happiness

Picture 2: What is the baby like?

People, Bed, Baby, Newborn, Child, Blanket

Picture 3: What is the woman like?

Accidental Slip, Oops, Slip, Mistake, Error, Wrong

Picture 4: What is it like?

Smiley, Emoticon, Sad, Face, Icon, Good, Sign, Symbol

What is your father like?

What is your mother like?

What are you like?

Tento druhý domácí úkol je dobrovolný. Příloha k tomuto úkolu bude součástí předcházejícího pátečního úkolu – viz stránka naší ZŠ v pátek 17.4.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 14.-17.4.

REVISION – OPAKOVÁNÍ

HOMEWORK No. 1:

FIND AND CORRECT THE MISTAKES: / NAJDI A OPRAV CHYBY. Zadání úkolu budete mít přiloženo také ve Wordu na stránce školy dne 16.4.2020. Zašlete zpět na mou adresu do 20.4.2020.

CORRECTING MISTAKES 1

Correct the following sentences – Opravte následující věty.

 • We have got Czech in Thursday.                                             ___on____
 1. He are John.                                                                                  __________
 2. We lives in Těškovice.                                                                 __________
 3. The woman and her son is happy.                                          __________
 4. There is shops, cinemas and restaurants in my city.          __________
 5. He am not Slovak.                                                                       __________
 6. My favourite day is saturday.                                                  __________
 7. Are cheetahs your favourites animals?                                 __________
 8. Sandras’ dog is black.                                                                 __________
 9. Hers pet is hungry.                                                                      __________
 10. Has they got a new fence?                                                        __________
 11. They haven’t got smalls ears.                                                   __________
 12. His dog  cans run fast.                                                                __________
 13. Pauline walkes to school on Saturday.                                  __________         
 14. My litle brother goes with me every day.                             __________
 15. We likes carrots.                                                                          __________
 16. Do she like rock music?                                                             __________
 17. Where do Susan live?                                                                 __________
 18. There isn’t plates on the kitchen.                                            __________
 19. Are you swiming?                                                                        __________
 20. We don´t have maths at the morning.                                  __________

IRREGULAR VERBS – E, F

WATCH THE VIDEO:

+

FEED – FED – FED – krmit

FIGHT – FOUGHT – FOUGHT – bojovat

FORBID – FORBADE – FORBIDDEN – zakázat

WHAT IS FORBIDDEN?

CO JE ZAKÁZÁNO?

WHEN SOMETHING IS FORBIDDEN, YOU MUSTN´T DO IT.

POKUD JE NĚCO ZAKÁZÁNO, NESMÍTE TO DĚLAT. POUŽÍVÁME ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUSTN´T [ˈmʌs(ə)nt].

Např. I mustn´t visit my parents because of Coronavirus. My parents mustn´t go to their cottage. My sister mustn´t travel abroad.

abroad – zahraničí, cottage – chalupa, because of – kvůli

Horses Prohibited, No Horse Riding, Forbidden, Sign
No Smoking, Logo, Symbols, Warning, Red, Black
Camera, Forbidden, Photography, Photos, Pictogram
Sign, Stop, Halt, Warning, Hand, Forbidden, Symbol
No Food, No Eating, Food, Ban, Prohibited, Forbidden

Watch the video:

WHAT MUST OR MUSTN´T YOU DO?????

CO MUSÍTE ČI NESMÍTE DĚLAT????

DOBROVOLNÝ ÚKOL – NAPIŠTE MI 6 VĚCÍ, KTERÉ TEĎ MUSÍTE A NESMÍTE DĚLAT. BERTE TO JAKO ÚKOL NA PÁTEK, KTERÝ OVŠEM NEMUSÍTE POSÍLAT ZPĚT. STAČÍ, KDYŽ SE ZAMYSLÍTE……:-))))

Rubriky
5. tř.

5. třída 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous
WARNING

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

REVISION: PRESENT SIMPLE TENSE/

OPAKOVÁNÍ: PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Přítomný-čas-prostý-tabulka.gif.

Domácí úkol č. 1/Homework no. 1:

SLEDUJTE TABULKU VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY/TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

1. Já lyžuji. Já nelyžuji. Lyžuješ? 2. Máte nové auto. Nemáte nové auto. Máte nové auto? 3. Vstávají v deset. Nevstávají v deset. Vstávají v deset? 4. Karin čte novou knihu o Praze. Karin nečte novou knihu. Čte Karin novou knihu? 5. Naše teta žije v USA. Naše teta nežije v USA. Žije Vaše teta v USA?

TÉMA TÝDNE:

TÁZACÍ ZÁJMENA / INTERROGATIVE PRONOUNS

Listen:

Watch the following videos/Podívejte se na následující videa:
Domácí úkol č.2:/Homework no.2:

Přeložte následující věty. Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 15. 4. 2020.

KDO – WHO

Kdo je ten muž? Kdo jsou ti lidé? Kdo jsou ty ženy? Kdo je to?

CO – WHAT

Co máte? Co je to? Co dělají? Co je v tom domě?

KDY- WHEN

Kdy jezdíte do Opavy? Kdy chodí Jana do kina? Kdy jste doma?

KDE, KAM – WHERE

Kde bydlíš? Kde jsou tvoji rodiče? Kam jezdí? Kam chodíte v pátek odpoledne?

JAK – HOW

Jak se máš? Jak jsi starý?

PROČ – WHY

Proč je Standa ve škole v deset hodin? Proč bydlíte tady? Proč píšete test?

ČÍ – WHOSE

Čí je to? Čí je tato taška?

+ poslouchejte následující video a přepište alespoň 4 otázky z písničky. I na tuto aktivitu budete mít připraveno místo v příloze dne 8. 4. na stránkách naší školy. Odešlete spolu s předcházejícím úkolem do 15. 4. 2020.

Před dalším videem Vám sdělím novinku:-))

WHAT neznamená jen tázací zájmeno „CO“, ale také „JAKÝ“.

What is he like? – Jaký je? /What is she like? – Jaká je?/What is it like? – Jaké to je?

WHAT SLOVESO BÝT PODMĚT LIKE?
WHAT ARE YOU LIKE?
WHAT IS SHE LIKE?
WHAT ARE WE LIKE?
WHAT IS HE LIKE?
WHAT ARE THEY LIKE?
WHAT IS IT LIKE?
WHAT ARE YOUR BROTHERS LIKE?
WHAT IS FRANTA LIKE?

Ted se mrkněte na video o známém herci:-) Now watch the video about one well-known actor.

What is Johnny Depp like? ?????????????????????????

Yes, he is handsome and smart!

And what are you like? Are you clever? Slow? Aggressive? Friendly?

TEACHER, WHAT ARE YOU LIKE?

Well, I am very nervous now. But normally I am friendly and easy-going. I am not aggressive but sometimes I am angry and tired. I am an optimist. That´s me. Typical woman:-))Your E.T. :-))

And now CLICK and try the DO/DOES quiz. Klikněte a zkuste DO-DOES kvíz.

Have a look at new RR magazine. Podívejte se na nové číslo časopisu RR.

Grass, Nature, Field, Spring, Meadow, Hare, Ears
HAPPY EASTER!!!!

Rubriky
9. tř.

9. tř. – 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

HOMEWORK NO. 1:

POSLOUCHEJTE PÍSNIČKU A VYPLŇTE ÚKOL.

Toto cvičení bude přidáno i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím vypracujte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

PINK – WHO KNEW

 1. Fill in the chart with regular/irregular verbs:
PRESENT TENSE PAST TENSE PRESENT PERFECT CZECH
  TOOK   VZÍT, BRÁT
  SHOWED    
  PROMISED    
  BELIEVED    
  SAID    
  KNEW    
  WERE    
  COULD    
  HAPPENED    
 • Find 4 sentences with WOULD and translate them. Najděte 4 věty se slovesem WOULD a přeložte je.

a)

b)

c)

d)

3) Find 1 sentence in FUTURE TENSE/ Najdi 1 větu v budoucím čase:

4) Najdi 1 větu, která obsahuje frázi „Kéž bych….“

5) Thanslate the phrases: / Přelož fráze:

 • You are wrong!
 • You are long gone.
 • I know better.
 • Who knew?
 • I´m convinced.
 • I´m just cool!
 • I guess….
 • Count your blessings.
 • I´ll cherish…
 • Time makes it harder.

TÉMA TÝDNE: PŘACÍ VĚTY KLADNÉ…

I WISH I + PAST TENSE…………………… KÉŽ BY/CH ………….

I WISH HE CAME EARLY. KÉŽ BY PŘIŠEL BRZY.

I WISH SHE PASSED THE TEST. KÉŽ BY UDĚLALA TEST.

I WISHE HE BROUGHT ME SOME MONEY. KÉŽ BY MI PŘINESL NĚJAKÉ PENÍZE.

I WISH THEY CAME LATER. KÉŽ BY PŘIŠLI POZDĚJI.

I WISH I KNEW... KÉŽ BYCH TO VĚDĚLA….

A ZÁPORNÉ:

I WISH I DIDN´T HAVE TO GO. KÉŽ BYCH NEMUSEL JÍT.

I WISH I DIDN´T BUY THAT. KÉŽ BYCH TO NEKOUPIL.

I WISH IT DIDN´T SNOW. KÉŽ BY NESNĚŽILO.

HOMEWORK NO. 2:

Search for WISH phrase in the songs below. Write down at least 8 phrases. Hledejte v písních níže WISH frázi. Napište alespoň 8 frází, které obsahují přecí větu (I WISH I…..atd.).

Toto cvičení bude přidáno i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Prosím vypracujte je a odešlete na můj mail do 15. 4. 2020. Prosím, neposílejte dříve ve formátu PDF. Počkejte do středy. Děkuji.

CLICK AND HAVE A LOOK AT NEW GATE MAGAZINE WITH ONLINE AUDIO!!!!

Remember the Youtube videos last week? Try this vocabulary test!!

And another QUIZ for present perfect and past tense!! Here you are!

Easter, Easter Egg, Egg, Colorful, Happy Easter, Color
HAPPY EASTER!!!