Rubriky
8. tř.

8. tř. – 6.- 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

HOMEWORK NO. 1:

POSLOUCHEJTE PÍSNIČKU A VYPLŇTE ÚKOL./ WATCH THE SONG AND FILL IN THE TASK.

Toto cvičení bude přidáno i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím vypracujte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

PINK – WHO KNEW

 1. Fill in the chart with regular/irregular verbs:
PRESENT TENSE PAST TENSE PRESENT PERFECT CZECH
  TOOK   VZÍT, BRÁT
  SHOWED    
  PROMISED    
  BELIEVED    
  SAID    
  KNEW    
  WERE    
  COULD    
  HAPPENED    
 • Find 4 sentences with WOULD and translate them. Najděte 4 věty se slovesem WOULD a přeložte je.

a)

b)

c)

d)

3) Find 1 sentence in FUTURE TENSE/ Najdi 1 větu v budoucím čase:

4) Najdi 1 větu, která obsahuje frázi „Kéž bych….“

5) Thanslate the phrases: / Přelož fráze:

 • You are wrong!
 • You are long gone.
 • I know better.
 • Who knew?
 • I´m convinced.
 • I´m just cool!
 • I guess….
 • Count your blessings.
 • I´ll cherish…
 • Time makes it harder.

TÉMA TÝDNE: PŘACÍ VĚTY KLADNÉ…

I WISH I + PAST TENSE…………………… KÉŽ BY/CH ………….

I WISH HE CAME EARLY. KÉŽ BY PŘIŠEL BRZY.

I WISH SHE PASSED THE TEST. KÉŽ BY UDĚLALA TEST.

I WISHE HE BROUGHT ME SOME MONEY. KÉŽ BY MI PŘINESL NĚJAKÉ PENÍZE.

I WISH THEY CAME LATER. KÉŽ BY PŘIŠLI POZDĚJI.

I WISH I KNEW... KÉŽ BYCH TO VĚDĚLA….

A ZÁPORNÉ:

I WISH I DIDN´T HAVE TO GO. KÉŽ BYCH NEMUSEL JÍT.

I WISH I DIDN´T BUY THAT. KÉŽ BYCH TO NEKOUPIL.

I WISH IT DIDN´T SNOW. KÉŽ BY NESNĚŽILO.

HOMEWORK NO. 2:

Search for WISH phrase in the songs below. Write down at least 8 phrases. Hledejte v písních níže WISH frázi. Napište alespoň 8 frází, které obsahují přecí větu (I WISH I…..atd.).

Toto cvičení bude přidáno i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Prosím vypracujte je a odešlete na můj mail do 15.4. 2020. Prosím, neposílejte dříve ve formátu PDF. Počkejte do středy. Děkuji.

CLICK AND HAVE A LOOK AT NEW GATE MAGAZINE WITH ONLINE AUDIO!!!!

Try this PRESENT PERFECT AND PAST TENSE quiz! Zkuste tento kvíz na PŘEDPŘÍTOMNÝ A MINULÝ ČAS!

Eggs, Easter, Holidays, Easter Eggs, Protein, Yolk
HAPPY EASTER!!!

Rubriky
7. tř.

7. tř. – 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020. 

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

 IRREGULAR VERBS – C, D

A DALŠÍ SLOVESA/ AND FURTHER VERBS:

CLING CLUNG CLUNG LPĚT NA NĚČEM
CREEP CREPT CREPT PLÍŽIT SE, PLAZIT SE
CUT CUT CUT ŘEZAT, KRÁJET
DEAL DEALT DEALT JEDNAT
DIG DUG DUG KOPAT

WATCH THE IRREGULAR VERBS VIDEO:

HOMEWORK NO. 1:

SLEDUJTE TABULKY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY./TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

TRANSLATE:

Vybral jsem si tamten dům na rohu.

Lpěla na nakupování.

Snil jsem o prázdninách. A pak jsem chytil koronavirusJ

Nepili kolu, pili čaj s medem a citrónem.

Řídil rychle.

Připlížil se ke mně. Nebylo to vtipné!!

Jednali jsme o známkách.

TÉMA TOHOTO TÝDNE/TOPIC OF THE WEEK

MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

PAST CONTINUOUS TENSE

WATCH THE VIDEO UNTIL THE 3RD MINUTE.

OZNAMOVACÍ VĚTA KLADNÁ A ZÁPORNÁ:

OTÁZKU V MINULÉM PRŮBĚHOVÉM ČASE VYTVOŘÍTE PŘEHOZENÍM SLOVESA BÝT (WAS, WERE) PŘED PODMĚT.

NAPŘ.: Where were you cooking when you were in the camp? Where was Johny sitting when he was in the cinema? Where were you going yesterday afternoon? What were you doing after the dinner?

HOMEWORK NO. 2

Věty k přeložení i úkoly k písničce budou přidány na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Vyplněné úkoly odešlete na můj mail do 15.4. 2020.

TRANSLATE THE SENTENCES:

TRANSLATE WITH PAST CONTINUOUS. /Přeložte minulým průběhovým časem.

Hrála jsem si s králíkem celé odpoledne.

Běhali jsme od tří do pěti. (from….to)

Když jsem spala, moje sestra hrála počítačové hry.

Pršelo celý den.

Mluvili jsme přes Skype. (přes – via)

Celý víkend jsme uklízeli zahradu.

LISTEN TO THE SONG AND DO THE EXERCISE. / POSLOUCHEJTE PÍSEŇ A ZPRACUJTE ÚKOLY.

ED SHEERAN – CASTLE ON THE HILL

Listen to the song and answer the questions. Poslouchejte píseň a odpovězte na otázky (celou větou).

 1. When did Ed Sheeran break his leg?
 2. How did he break his leg?
 3. Did he sometimes roll down the hill?
 4. How fast does he drive the car?
 5. What does „90“ mean?
 6. How many kilometres is 1 mile?
 7. What did Ed Sheeran watch over the castle on the hill?
 8. How old was Ed Sheeran when he started smoking handrolled cigarettes?
 9. Did he drink alcoholic drinks?
 10. When did he first kiss a girl?
 11. What did he buy when he got money for weekend jobs?

What are the jobs of his friends? What do they do?

Jaká jsou zaměstnání jeho přátel? Co dělají?

/FIND AT LEAST 4 FRIENDS AND FILL IN. – NAJDI ALESPOŇ 4 PŘÁTELE V TEXTU PÍSNĚ A DOPLŇ CELOU VĚTOU/:

Např. One friend is married. (Pozor! – pouze jako příklad:-))

1)

2)

3)

4)

CLICK AND HAVE A LOOK AT NEW GATE MAGAZINE WITH ONLINE AUDIO!!!!

B-LETTER IRREGULAR VERBS? TRY THIS NEW QUIZ!!!

Rabbit, Hare, Animal, Cute, Adorable, Lawn, Grass
HAPPY EASTER!!!

Rubriky
6. tř.

6. tř. – 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

IRREGULAR VERBS – C,D

A DALŠÍ SLOVESA/AND FURTHER VERBS:

CLING CLUNG CLUNG LPĚT NA NĚČEM
CREEP CREPT CREPT PLÍŽIT SE, PLAZIT SE
CUT CUT CUT ŘEZAT, KRÁJET
DEAL DEALT DEALT JEDNAT
DIG DUG DUG KOPAT

WATCH THE IRREGULAR VERBS VIDEO:

HOMEWORK NO. 1

SLEDUJTE TABULKY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY./TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

TRANSLATE:

Vybral jsem si tamten dům na rohu.

Lpěla na nakupování.

Snil jsem o prázdninách. A pak jsem chytil koronavirusJ

Nepili kolu, pili čaj s medem a citrónem.

Řídil rychle.

Připlížil se ke mně. Nebylo to vtipné!!

Jednali jsme o známkách.

HOMEWORK NO. 2

Úkoly k písničce budou přidány na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Vyplněný úkol odešlete na můj mail do 15.4. 2020.

LISTEN TO THE SONG AND DO THE EXERCISE. / POSLOUCHEJTE PÍSEŇ A ZPRACUJTE ÚKOLY.

ED SHEERAN – CASTLE ON THE HILL

Listen to the song and answer the questions. Poslouchejte píseň a odpovězte na otázky (celou větou).

 1. When did Ed Sheeran break his leg?
 2. How did he break his leg?
 3. Did he sometimes roll down the hill?
 4. How fast does he drive the car?
 5. What does „90“ mean?
 6. How many kilometres is 1 mile?
 7. What did Ed Sheeran watch over the castle on the hill?
 8. How old was Ed Sheeran when he started smoking handrolled cigarettes?
 9. Did he drink alcoholic drinks?
 10. When did he first kiss a girl?
 11. What did he buy when he got money for weekend jobs?

FIND AT LEAST 4 FRIENDS AND FILL IN. – NAJDI ALESPOŇ 4 EDOVY PŘÁTELE V TEXTU PÍSNĚ A DOPLŇ CELOU VĚTOU, CO DĚLAJÍ NEBO JAKÉ JE JEJICH POVOLÁNÍ.

1)

2)

3)

4)

CLICK HERE HAVE A LOOK AT NEW RR MAGAZINE!! NEW AUDIO AVAILABLE! KLIKNĚTE A PODÍVEJTE SE NA NOVÝ ČASOPIS S AUDIO NAHRÁVKAMI.

IRREGULAR VERBS? TRY THIS NEW QUIZ NOVÝ KVÍZ NA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA!!!

Happy, Easter, Bunny, Hearts, Sticker, Rabbit
Rubriky
9. tř.

9. třída – 30.3.-3.4.

OOOPS!!! That´s not for you:-)))))))))))))))))))))))))))) Or maybe…..

This week we will repeat PRESENT PERFECT.

Tento týden zopakujeme předpřítomný čas.

Watch this video.

Watch the movies with present perfect.

Task/Úkol 1)

Watch the Youtube video – Practice the present perfect with scenes and fill in the sentences with HAVE or HAS or HAVEN´T or HASN´T + past participle. T stand fot „translation into Czech“.

Sledujte Youtube video – Practice the present perfect with scenes a vyplňte věty pomocným slovesem pro předpřítomný čas HAVE nebo HAS nebo HAVEN´T nebo HASN´T + příčestí minulé (to je 3. tvar u nepravidelných sloves) nebo minulý čas (u sloves pravidelných). T znamená: „Přeložte věty do češtiny„. Takže jen sledujte a vyplňujte. Níže uvedené věty máte také zaslány ve Wordu v úterní přípravě (31.3.2020) na webové stránce školy. Vyplněné věty s překlady zašlete zpět na mou adresu do 3.4.2020.

 1. How long __________ it ____________ ? T:
 2. __________ you _________ my engagement ring? T:
 3. I ________ ______________ a to do list. T:
 4. ___________ you ___________ your wedding blog? T:
 5. ___________ you ever ___________ in love? T:
 6. No, I _______ never _________ in love.
 7. How long ____________ you two _________ together? T:
 8. How many _______ you __________ able to save? T:
 9. I__________ ____________ I _________ ________ lunch. T:
 10. I ______ __________ to take the gas nozzle out of my car. T:
 11. I __________ _____________ my gun was loaded.
 12. I _________ never _________ my lunch. T:
 13. I __________ ___________ with dolls since I was eight.
 14. I ___________ _________ to her in over a month. T:
 15. I _________ ______ her in two months. T:
 16. She _____ _____________ . T:
 17. Peter, I _______ _______ a very long day. T:
 18. So how long _______ you guys _________ partners? T:
 19. We ______ ________ partners for almost five years. T:
 20. It ________ _________ that long. T:
 21. Oh yes, it __________.
 22. That´longer than every relationship I ________ ever ____. T:
 23. It ________ _______ easy. Trust me. T:
 24. Odessa ______ __________ here for ten years. T:
 25. She ______ ______ and _______ and ______ up your bed. T:
 26. We _____ ______ best friends since we were seven. T:
 27. I ________ always _________ nice. T:
 28. I ______ always _______ funny. T:

TASK/ÚKOL 2) ANNIE´S ROCK SONG WISH:-))

Listen to this song and translate the sentences. Send me the task till April 6th to my email address. Thanks a lot:-)) Looking forward.

Poslouchejte, překládejte a pošlete do 6.4.2020.

Questions – song vocabulary. Translate:

 1. I must confess that I have put on weight. –
 2. I´m no fool. –
 3. Hold me! –
 4. This material is water-resistant. –
 5. There are many abused people. –
 6. I want to get the best of you. –
 7. He´s gone. –
 8. Refugees must hang the head somewhere. –
 9. I´ve got nowhere to hang my head. –
 10. He´s like a noose around my neck. –
 11. It´s no use. –
 12. I am weak. –
 13. I´ll never give in. –
 14. You loser! –
 15. He got arrested. –
 16. I´ll break loose. –
 17. This T-shirt is too loose, –
 18. I swear, I´ll improve. –
 19. Stop refusing me!!! –
 20. Najděte jednu větu v předpřítomném čase a přeložte ji:

And some more good videos with present perfect….

Revision of vocabulary – Opakování slovíček

Rag´n´Bone Man – Human – try this quiz…………zkuste tento kvíz…..

If you would like to listen to GATE magazine, here is the link to listen and read it.

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu GATE, klikněte níže.

Rubriky
8. tř.

8. třída 30.3.-3.4.

Předpřítomný čas- Present Perfect tense

Watch this video.

Watch the movies with present perfect.

Task/Úkol 1)

Watch the Youtube video – Practice the present perfect with scenes and fill in the sentences with HAVE or HAS or HAVEN´T or HASN´T + past participle. T stands for „translation into Czech“.

Sledujte Youtube video – Practice the present perfect with scenes a vyplňte věty pomocným slovesem pro předpřítomný čas HAVE nebo HAS nebo HAVEN´T nebo HASN´T + příčestí minulé (to je 3. tvar u nepravidelných sloves) nebo minulý čas (u sloves pravidelných). T znamená: „Přeložte věty do češtiny„. Takže jen sledujte a vyplňujte. Níže uvedené věty máte také zaslány ve Wordu v úterní přípravě (31.3.2020) na webové stránce školy. Vyplněné věty s překlady zašlete zpět na mou adresu do 6.4.2020.

 1. How long __________ it ____________ ? T:
 2. __________ you _________ my engagement ring? T:
 3. I ________ ______________ a to do list. T:
 4. ___________ you ___________ your wedding blog? T:
 5. ___________ you ever ___________ in love? T:
 6. No, I _______ never _________ in love.
 7. How long ____________ you two _________ together? T:
 8. How many _______ you __________ able to save? T:
 9. I__________ ____________ I _________ ________ lunch. T:
 10. I ______ __________ to take the gas nozzle out of my car. T:
 11. I __________ _____________ my gun was loaded.
 12. I _________ never _________ my lunch. T:
 13. I __________ ___________ with dolls since I was eight.
 14. I ___________ _________ to her in over a month. T:
 15. I _________ ______ her in two months. T:
 16. She _____ _____________ . T:
 17. Peter, I _______ _______ a very long day. T:
 18. So how long _______ you guys _________ partners? T:
 19. We ______ ________ partners for almost five years. T:
 20. It ________ _________ that long. T:
 21. Oh yes, it __________.
 22. That´longer than every relationship I ________ ever ____. T:
 23. It ________ _______ easy. Trust me. T:
 24. Odessa ______ __________ here for ten years. T:
 25. She ______ ______ and _______ and ______ up your bed. T:
 26. We _____ ______ best friends since we were seven. T:
 27. I ________ always _________ nice. T:
 28. I ______ always _______ funny. T:

Task/Úkol 2)

Watch the pictures and write down what the people have just done. Use present perfect.

WHAT HAS HAPPENED? CO SE PRÁVĚ STALO?

Podívejte se na fotky a napište, co lidé právě udělali. Používejte předpřítomný čas.

Např. obrázek níže: The baby has fallen asleep.

Pošlete své věty na můj mail do 7. dubna.

Baby, Child, Cute, Dad, Daddy, Family, Father, Son
Airport, Transport, Woman, Girl, Tourist, Travel
Worried Girl, Woman, Waiting, Sitting, Thinking, Worry
People, Man, Woman, Cold, Weather, Couple, Kiss, Love
Book, Asia, Children, Boys, Education, Girl, Indonesian
Cheers, Beverage, Drink Booze, Root Beer, Good Times
Baby, Girl, Sleep, Child, Toddler, Portrait, Sweet
Child, Kid, Play, Study, Color, Learn, Knowledge
Soldier, Military, Uniform, American
Children, Splash, Asia, Sunset, Thailand, Kick, Boys
Hedgehog Child, Young Hedgehog, Hedgehog, Animal, Spur

And some more good videos with present perfect…. Just watch and relax. A tady jsou další videa. Prostě jen koukejte….

If you would like to listen to GATE magazine, here is the link to listen and read it.

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu GATE, klikněte níže.

Rubriky
7. tř.

7. třída 30.3.-3.4.

Nepravidelná slovesa po B/ B irregular verbs a minulý čas prostý/and the past simple tense

Listen to the SONG!

And now, look at this!

AND HERE ARE SOME MORE FROM THE SONG:

BLOW – BLEW – BLOWN – VÁT, FOUKAT

BREAK – BROKE – BROKEN – ZLOMIT, ROZBÍT

BURST – BURST – BURST – PUKNOUT, PRASKNOUT

And how to form the past simple tense? Watch this:

And VERB „BE“. A sloveso „BÝT“ – tvoříme tak trochu jinak:

Task 1) Do 3.4.2020 přeložte následující věty a zašlete na mou adresu. Přílohu budete mít připravenu i ve Wordu na stránkách školy v úterý 31.3.2020.

 • 1) Dejte sloveso do správného tvaru v minulém čase:
 • He (be) there last year.
 • She (break) her calf and it (be) horrible.
 • Jack and Jill (build) their villa in Paris. It (be) very expensive.
 • The joke (be) so funny that I (burst) into tears.
 • Me and Jerry (be) so hungry!!
 • 2) Dejte větu do záporu v minulém čase:
 • She (not be) here.
 • We (not build) any house. We (not have) money.
 • The lesson (not begin) at eight.
 • It (not burst).
 • We (not break) that car!
 • 3) Přeskupte slova, utvořte otázku v minulém čase podle následujících slov:
 • it/ on Friday/begin?
 • Tim/outside/be?
 • buy/they/photos?
 • bring/you/to work/your snack?
 • she/the hotel/build/?
 • they/burst?
 • she/be/at home?

Watch the songs – PAST SIMPLE TENSE :

Task 2) Vyberte si jedno video ze dvou, které jsou přidány níže – buď PAST TENSE WITH SONGS nebo COLDPLAY – YELLOW. Vypište z Vámi vybraného videa všechny minulé časy sloves a přeložte je. Pokud se tam objeví vícekrát, stačí je napsat pouze jednou. Pokud jste si vybrali PAST SIMPLE WITH SONGS, z tohoto videa vyberte píseň jednoho interpreta a daný kousek přeložte do češtiny. Pošlete na mou adresu do 6.4.2020.

A teď jen sledujte a poslouchejte. Watch and listen!!

Listen to the story – full of PAST TENSE!!! Poslechněte si příběh plný minulého času!!!

Otestuj své znalosti minulého času. Just click and test you knowledge!

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.

Rubriky
6. tř.

6. třída 30.3.-3.4.

Nepravidelná slovesa/Irregular verbs – B

a minulý čas prostý/and the past simple tense

Listen to the SONG!

And now, look at this!

AND HERE ARE SOME MORE FROM THE SONG:

BLOW – BLEW – BLOWN – VÁT, FOUKAT

BREAK – BROKE – BROKEN – ZLOMIT, ROZBÍT

BURST – BURST – BURST – PUKNOUT, PRASKNOUT

And how to form the past simple tense? Watch this:

And VERB „BE“. A sloveso „BÝT“ – tvoříme tak trochu jinak:

Task 1) Do 3.4.2020 přeložte následující věty a zašlete na mou adresu. Přílohu budete mít připravenu i ve Wordu na stránkách školy v úterý 31.3.2020.

 • 1) Dejte sloveso do správného tvaru v minulém čase:
 • He (be) there last year.
 • She (break) her calf and it (be) horrible.
 • Jack and Jill (build) their villa in Paris. It (be) very expensive.
 • The joke (be) so funny that I (burst) into tears.
 • 2) Dejte větu do záporu v minulém čase:
 • She (not be) here.
 • We (not build) any house. We (not have) money.
 • The lesson (not begin) at eight.
 • It (not burst).
 • 3) Přeskupte slova, utvořte otázku v minulém čase podle následujících slov:
 • it/ on Friday/begin?
 • Tim/outside/be?
 • buy/they/photos?
 • bring/you/to work/your snack?
 • she/the hotel/build/?
 • they/burst?

Watch the songs with PAST SIMPLE:

Task 2) Vypište z předchozího videa všechny minulé časy sloves a přeložte je. Pošlete na mou adresu do 6.4.2020. Pokud se tam objeví vícekrát, stačí je napsat pouze jednou. Potom si vyberte jednu z vyslechnutých písniček a daný kousek přeložte do češtiny.

A teď si poslechněte další písně na sloveso TO BE……a pokuste se vyplnit WAS nebo WERE. Tento úkol je součástí úkolu k odevzdání 6.4.2020. Kolonku na vyplnění budete mít již předtištěnu v příloze na stránkách naší školy – úkol ve čtvrtek 2.4.2020.

A teď jen sledujte a poslouchejte:

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.

Rubriky
5. tř.

5. třída 30.3.- 3.4.

Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý – gramatická cvičení

 1. Přeložte: my jdeme – ona přichází – oni kreslí – on píše – ty bydlíš – já cestuji – to pracuje
 2. Dejte sloveso do správného tvaru. /Put the verb into the right form.
 • 1.He (know) Susan.
 • 2. We (go) to work.
 • 3. She (draw) and (paint).
 • 4. They (live) in Prague.
 • 5. I (read) a comics.
 • 6. You (listen) to rock music.
 • 7. We (walk) in the park.
 • 8. Mother (love) her new kitchen.

3. Utvořte otázku. Ask.

 • 1. it/ on Friday/start?
 • 2. Tim/her/love?
 • 3. take/they/photos?
 • 4. walk/to work/you?
 • 5. she/music/like/?
 • 6. they/live/in the country?

4. Dejte do záporu. Put into negative.

 • 1. She knows my dad.
 • 2. I like tennis.
 • 3. He goes to concert.
 • 4. We read the book about Charles IV.
 • 5. You live here.
 • 6. They visit parents.
 • 7. She travels every summer.

Překopírujte cvičení 1+2+3 do Wordu + přeložte nebo napište správné tvary na papír, naskenujte ho nebo vyfoťte a pošlete na mou adresu do 3.4.2020. Toto cvičení máte již překopírováno i na stránkách naší školy v pondělní přípravě – příloha AJ5-30. Stačí tedy „pouze“ přeložit a poslat. Děkuji. Your E.T. (English teacher:-))

Test your knowledge! – klikněte a uvidíte!

Mr. Bean a jeho přítomný čas prostý.

Mr. Bean and his present simple tense.

Watch the video and answer the questions. Podívejte se na video a odpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete na mou adresu do 6.4.2020. Thanks!! Your E.T.

 1. When does Mr. Bean wake up?
 2. When do you wake up?
 3. When does Mr. Bean get up?
 4. When do you get up?
 5. When does Mr. Bean leave home?
 6. When do you leave home on Monday morning?
 7. When do you brush your teeth?
 8. Do you brush your teeth every day?
 9. Does he go to school?
 10. Do you go to school?

Watch the video – SONG – PRESENT SIMPLE!!

I´M STILL YAWNING. – Pořád zívám. I PRAY ON MY KNEES – Modlím se na kolenou. …FOR HOURS… – …hodiny… I SING THIS TUNE – zpívám si tuto melodii TIRED – unavený AFTER A WHILE – po chvíli

AND NOW SING AND SING AND SING….

DON´T YOU HAVE ENOUGH??? Nemáte dost???? WATCH THESE VIDEOS:

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.