Rubriky
5. tř.

5. třída – 1.-5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Siblings, Friends, Brother, Sister, Life, Beauty

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences in the file attached on Monday.

Přeložte věty ve cvičení v pondělní příloze. Posílejte zpět na můj mail do 5.6.2020.

HOMEWORK NO. 2

Answer the questions. Send back till June 8. Thanks.

Odpověz na otázky v příloze, která bude na stránce školy v úterý 2. 6. 2020. Zašli zpět do pondělí 8.6.2020.

V 6. lekci učebnice probíráme přítomné časy – průběhový a prostý.

Watch the video:

And now watch the video – present continuous. A nyní se podívejte na video s přítomným časem průběhovým (to, co se děje právě teď). Níže pod videem jsou přeložena slova z ukázek pro lepší pochopení.

listen – poslouchat, bother – obtěžovat, look for – hledat, gossip – drbat, roznášet klepy, need – potřebovat, laugh (at) – smát se (komu, čemu)

Rubriky
5. tř.

5. třída -25.-29.5.

HOMEWORK NO.1

AJ5 – Workbook – page 48, exercise 2. V pracovním sešitě na straně 48 vypracujte cvičení 2 – podívejte se na obrázky ve cvičení 1 a napište podle obrázků otázky a odpovědi. Vyplňte buď do pracovního sešitu přímo a vyfoťte nebo přikládám na web školy přílohu k vyplnění ve Wordu. Zašlete zpět do 29.5.2020.

HOMEWORK. 2

V pracovním sešitě na straně 49 vypracujte cvičení 3 + 4c. V učebnici na straně 63/1 – použijte slova z tabulky v jakýchkoliv větách či otázkách. Potom je doplníte podle poslechu do písničky 63/2. Zašlete zpět do 29.5.2020.

V minulých hodinách jsme probírali předložky. Klikněte a podívejte se na následující odkaz níže:

Klikněte a projděte si cvičení.

A poslechněte si audio 24 na straně 3.

Slovíčky a tímto tématem z časopisu RR se budeme zabývat ve čtvrtek na online hodině. Samozřejmě, jen v části hodiny:-)))

HOMEWORK NO. 3

AJ5-29 – učebnice strana 64 – vypracujte cvičení 2 do svých sešitů – přečtěte si text a vyplňte věty správnými jmény osob zobrazených na obrázku. Poté 6 větami popište jednu osobu z Vaší rodiny a jednu osobu ze třídy. Pošlete zpět na můj mail do 5.6.2020.

Rubriky
5. tř.

5. třída – 18.-22.5.

Wild Flowers, Flowers, Plant, Macro, Nature, Pink

HOMEWORK NO. 1

V učebnici na straně 60 si přečtěte článek a poté odpovězte, zda věty ve cvičení 2/60 jsou pravdivé nebo ne. Příloha ke snadnějšímu vyplnění je přiložena na stránce školy v pondělí 18.5.2020. Pošlete zpět do 21.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

V učebnici na straně 60 vypracujte cvičení 4a. Zamyslete se nad svou vesnicí nebo některým oblíbeným městem a odpovězte na dvě otázky ve cvičení. Příloha k vyplnění bude připravena v úterý 19.5. na stránce školy. V příloze budete mít ještě dalších několik otázek k zodpovězení. Pošlete ji zpět na můj mail do 25.5.2020.

Here is one listening story for you. Just listen and enjoy.

Příběh k poslechu.

A police story

And repeat the room and furniture vocabulary.

Zopakujte si slovní zásobu zaměřenou na pokoje a nábytek.

Rubriky
5. tř.

5. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW MAY-JUNE RR MAGAZINE – JUST CLICK HERE. – PRÁVĚ VYŠEL NOVÝ RR ČASOPIS – KVĚTEN/ČERVEN 2020 – KLIKNĚTE ZDE !

Read the text. / Přečtěte si následující text.

LIONS

Did you know?

Lions are lazy. They sleep 16–20 hours every day. They like to sleep in high grass. They also like to sleep in trees. Lions wake up in the evening so they can hunt. They are very fast. Lions can run at speeds of up to 80 kilometres per hour. Lions are called the kings of the jungle, but most lions don’t live in the jungle. In Africa they live on the savannah. There is only one lion type of lion that lives in the jungle. It lives in Gir Forest National Park in India.

And now click and listen. A teď klikněte a poslouchejte příběh o lvech.

HOMEWORK NO. 1

PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ OTÁZKY A ODPOVĚZTE NA NĚ PODLE TEXTU VÝŠE. PŘÍLOHU K ÚKOLU BUDETE MÍT PŘIDÁNU NA STRÁNKY ŠKOLY V PONDĚLÍ 11.5.2020. VYPLŇTE A ODEŠLETE NA MŮJ MAIL DO 15.5.2020.

K TOMUTO DOMÁCÍMU ÚKOLU BUDETE POTŘEBOVAT PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ. NA TĚCHTO WEBOVÝCH STRÁNKÁCH HO NAJDETE V TÝDNU 30.3. – 3.4. 2020. ALE PRO JISTOTU PŘIKLÁDÁM JEŠTĚ JEDNOU DŮLEŽITOU TABULKU. PRO VÁS JE ZÁSADNÍ TŘETÍ SLOUPEC, KTERÝ VÁM NAPOVÍ, JAK TVOŘIT OTÁZKY:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Přítomný-čas-prostý-tabulka.gif.

A JEŠTĚ JEDNO VIDEO NA TUTO GRAMATIKU:

HOMEWORK NO. 2

Watch the Mr. Bean´s video and answer the following questions.

Podívejte se na následující video a odpovězte na otázky. Příloha bude opět na stránkách školy v úterý 12.5.2020. Tato příloha obsahuje 15 otázek, zkuste odpovědět na co nejvíce z nich. Odesílejte zpět do 18.5.2020.

Rubriky
5. tř.

5. třída – 4.-7.5.

HOMEWORK NO. 1

MY ROOM – MŮJ POKOJ

Napište mi 8 vět o vašem pokoji. Příloha k vyplnění bude na stránce školy v pondělí 4.5.2020. V příloze budou uvedeny některé věci ve Vašem pokoji a Vy napište, kde se nacházejí. Inspiraci můžete najít v učebnici angličtiny na straně 52/1a + 2a + 3a. Pokud máte problémy se slovíčky, najdete je v pracovním sešitě vzadu pod kapitolou 5A.

Podívejte se na videa. I ta Vám mohou pomoci.

HOMEWORK NO. 2

V úterý 5.5. najdete na stránce školy přílohu, kterou vypracujete a pošlete zpět do 11.5.2020 na můj mail. V příloze přeložíte předložky a odpovíte na otázky týkající se vašeho pokoje.

Happy Den Matek, Tulipány V Kbelíku, Květiny, Tulipán

AND A FEW GOOD IDEAS: A PÁR NÁPADŮ NA DÁREK:

Rubriky
5. tř.

5. třída – 27.- 30. 4.

The Queen is 94!!!!

Queen-Size Postelí, Alžběta Ii, Angličtině, Monarchie

From BBC: Today is the birthday of Her Majesty the Queen. We wish Her Majesty many happy returns of the day!!!

Vysílání BBC: Dnes má narozeniny Její Veličenstvo královna. Přejeme jí všechno nejlepší!!! 

And she has a great sense of humour.

A má také velký smysl pro humor.

And now the GRAMMAR. A teď GRAMATIKA.

There was quite a big problem with the phrase : „What is he like?, What is she like?…etc. So we will repeat it.

Minulý týden jsem zjistila, že máte velký problém s frází: „Jaký je? Jaká je?“ atd. Takže opakujeme!

What are they like? Reply/odpověď: They are friendly and cheerful. They are optimistic.

Couple, African, Happy, Man, Woman, Together, Happiness

What is she like? She is angry. She is aggressive. She is sad. She is a pessimist.

Accidental Slip, Oops, Slip, Mistake, Error, Wrong

What are you like? Are you an optimist, pessimist, still bored (pořád znuděný), tired (unavený), selfish (sobecký), shy (tichý), loud (hlasitý), hyperactive (:-)))?

Takže, What are you like? znamená: Jaký jsi? Optimistický, veselý, pořád smutný (sad), vtipný (witty), sobecký (selfish)?

HOMEWORK NO: 1

What are you like? Write me 5 sentences about your family.

Jací jste? Napište mi 5 vět o Vaší rodině. Domácí úkol mi pošlete na můj mail do 30.4.2020. Přílohu k vyplnění budete mít opět v pondělí 27.4.2020 na stránce školy.

NEW GRAMMAR. NOVÁ GRAMATIKA. (I KDYŽ NE TAK ZCELA NOVÁ…:-)))

PREPOSITIONS/PŘEDLOŽKY

Obývací Pokoj, Gauč, Interiér, Místnost
Picture 1
Obývací Pokoj, Dům, Interiér, Design, Gauč, Polštář
Picture 2

Look at the pictures of the living rooms. What is there? Where is the plant? Where is the sofa? Where is the clock?

Podívejte se na obrázky obývacích pokojů výše. Co je tam? Kde je květina? Kde je pohovka? Kde jsou hodiny? 

HOMEWORK NO. 2

Look at the pictures of the living rooms and write me down 8 sentences about them. Use There is/ There are….

Podívejte se na dva obýváky a napište mi o nich 8 vět. Používejte fráze There is a There are….. (viz minulý týden). Přílohu budete mít připravenu na stránce školy v úterý 28.4.2020. Pošlete mi zpět do 4.5.2020.

Pár předložek:

NEXT TO – VEDLE, UNDER – POD, OVER – NAD, AT – U, IN – V, BETWEEN – MEZI, IN FRONT OF – PŘED, BEHIND – ZA

Např: There is a chair in front of the table. There are two apples on the table. atd.

And now you can sing the British Anthem:

A teď si můžete zazpívat hymnu:-))))

May Day, 1, May, Spring, Calendar, The Work Day, Bloom
Rubriky
5. tř.

5. třída – 20.- 24. 4.

DO YOU REMEMBER KINDERGARDEN ENGLISH LESSONS?:-)) PLAY THE VIDEO.

PAMATUJETE SI NA ANGLIČTINU VE ŠKOLCE?:-))) PUSŤTE SI VIDEO.

MY HOUSE

Tento týden se podíváme na slovní zásobu týkající se domu, bytu, prostě bydlení….

This week we are going to study vocabulary concerning a house, a flat, simply housing…

Listen to the song no. 1 – HOUSING + PRESENT SIMPLE TENSE.

Poslouchejte píseň č. 1 – BYDLENÍ + PŘÍTOMNÝ PROSTÝ ČAS

Všimněte si, že PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ nemá – ING tvar ve slovesu.

Čtu. (každý den, pořád stejně…) – I read. On píše. (každý den, pravidelně, pořád…) – He writes.

And now listen to the song no. 2 – HOUSING + PRESENT PROGRESSIVE TENSE.

A teď poslouchejte píseň č. 2 – BYDLENÍ + PŘÍTOMNÝ PRŮBĚHOVÝ ČAS.

Všimněte si, že průběhový čas se skládá ze slovesa BÝT + – ING formy slovesa. Průběhový popisuje takový děj, který se děje právě TEĎ!!!!

Teď čtu. – I am reading. Teď píše. – He is writing. …..

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1 / HOMEWORK NO. 1

V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STR. 44 MÁTE CVIČENÍ 1A. V TABULCE POD OBRÁZKEM MÁTE SLOVÍČKA. NA KAŽDÉ SLOVÍČKO VYMYSLÍTE 1 VĚTU. POKUD SLOVÍŠKO NEZNÁTE, PODÍVEJTE SE V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STRANU 84 – 5B – OUR HOUSE.

Např. armchair – I sit in the armchair. /bath – I take a bath on Mondays. atd.

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1 POSÍLEJTE NA MOU ADRESU DO 23.4.2020. PŘÍLOHU VE WORDU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY V PONDĚLÍ 20.4.2020.

Watch the video about rooms in the house. You can click there for subtitles.

Podívejte se na následující video. Můžete si i kliknout – uvidíte titulky.

GRAMATIKA – THERE IS / THERE ARE

Gramatiku, kterou jsme již v hodině brali, si můžete znovu prostudovat v pracovním sešitě na str. 77. Nezapomeňte, že vazba THERE IS se používá u jednotného čísla (There is a brown dog in the corner. – V rohu je hnědý pes. There is a big bush in the park. – V parku je velké křoví.), zatímco THERE ARE se používá u čísla množného (There are seven kittens in the kitchen. – V kuchyni je sedm koťat. There are many people. – Je tam hodně lidí.). Tyto vazby se používají, když někomu potřebujete popsat, že něco je někde:-))))

Pokud Vám pracovní sešit nepomohl:-)), podívejte se na video:

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 2 / HOMEWORK NO. 2

LOOK AT THE PICTURE AND WRITE 6 SENTENCES WITH:

THERE IS or THERE ARE

Podívejte se na obrázek níže a napište 6 vět s vazbou:

THERE IS nebo THERE ARE

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 2 POSÍLEJTE NA MŮJ MAIL DO 27.4.2020. PŘÍLOHU VE WORDU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY V ÚTERÝ 21.4.2020.

You can choose from picture 1 or picture 2.

Můžete si vybrat obrázek 1 nebo 2.

Vintage, House, Bicycle, Home, Architecture, Exterior

Picture 1
Family Drinking Orange Juice, Glass, Pouring, Healthy
Picture 2

AND ONE MORE SONG – THERE IS/THERE ARE……

A JEŠTĚ JEDNA PÍSNÍČKA NA THERE IS A THERE ARE……

HAVE A NICE WEEK!

Na And, Cows, Consequence, Mouth Rip Up, Question
Rubriky
5. tř.

5. třída – 14.- 17. 4.

Revision: / Opakování:

Homework: / Domácí úkol:

Přeložte následující věty a napište časy. Přílohu ve Wordu budete mít k dispozici na stránkách školy v pátek dne 17.4.2020. Úkol pošlete zpět do 21.4.2020.

Translate the following sentences and send them back till April 21st.

Jejich kamarádi jsou doma, ale nemají čas. (ale- but)

Mám čas, ale nemám peníze.

Jeho bratr má dva koně, ale nemá psy.

Nejsou v Praze.

Nemáme mrkve a mléko.

Je to ok.

Je to OK?

Není to OK.

Nemám se dobře.

Nemám hlad.

Naši bratranci jsou vysocí.

Naše třída je jeden velký hororJ)

Napište čas:

6.45

5.55

3.23

4.12

8.34

8.43

9.06

11.23

12.54

Nevstávám v šest.

Nehrajeme tenis.

Oni nechodí na tanečni hodiny.

Nepiji mléko.

Zopakujme si frázi z minulého týdne: „Jaký je?“ „Jaká je?“ Vždy se touto otázkou ptáme na charakter – např. sad, angry, happy, cheerful atd.

Jaký je? – What is he like?

Jaká je? – What is she like?

Podívejte se na obrázky a zkuste popsat, jací jsou tito lidé.

Picture 1: What are they like?

Couple, African, Happy, Man, Woman, Together, Happiness

Picture 2: What is the baby like?

People, Bed, Baby, Newborn, Child, Blanket

Picture 3: What is the woman like?

Accidental Slip, Oops, Slip, Mistake, Error, Wrong

Picture 4: What is it like?

Smiley, Emoticon, Sad, Face, Icon, Good, Sign, Symbol

What is your father like?

What is your mother like?

What are you like?

Tento druhý domácí úkol je dobrovolný. Příloha k tomuto úkolu bude součástí předcházejícího pátečního úkolu – viz stránka naší ZŠ v pátek 17.4.

Rubriky
5. tř.

5. třída 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous
WARNING

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

REVISION: PRESENT SIMPLE TENSE/

OPAKOVÁNÍ: PŘÍTOMNÝ ČAS PROSTÝ

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je Přítomný-čas-prostý-tabulka.gif.

Domácí úkol č. 1/Homework no. 1:

SLEDUJTE TABULKU VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY/TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

1. Já lyžuji. Já nelyžuji. Lyžuješ? 2. Máte nové auto. Nemáte nové auto. Máte nové auto? 3. Vstávají v deset. Nevstávají v deset. Vstávají v deset? 4. Karin čte novou knihu o Praze. Karin nečte novou knihu. Čte Karin novou knihu? 5. Naše teta žije v USA. Naše teta nežije v USA. Žije Vaše teta v USA?

TÉMA TÝDNE:

TÁZACÍ ZÁJMENA / INTERROGATIVE PRONOUNS

Listen:

Watch the following videos/Podívejte se na následující videa:
Domácí úkol č.2:/Homework no.2:

Přeložte následující věty. Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 15. 4. 2020.

KDO – WHO

Kdo je ten muž? Kdo jsou ti lidé? Kdo jsou ty ženy? Kdo je to?

CO – WHAT

Co máte? Co je to? Co dělají? Co je v tom domě?

KDY- WHEN

Kdy jezdíte do Opavy? Kdy chodí Jana do kina? Kdy jste doma?

KDE, KAM – WHERE

Kde bydlíš? Kde jsou tvoji rodiče? Kam jezdí? Kam chodíte v pátek odpoledne?

JAK – HOW

Jak se máš? Jak jsi starý?

PROČ – WHY

Proč je Standa ve škole v deset hodin? Proč bydlíte tady? Proč píšete test?

ČÍ – WHOSE

Čí je to? Čí je tato taška?

+ poslouchejte následující video a přepište alespoň 4 otázky z písničky. I na tuto aktivitu budete mít připraveno místo v příloze dne 8. 4. na stránkách naší školy. Odešlete spolu s předcházejícím úkolem do 15. 4. 2020.

Před dalším videem Vám sdělím novinku:-))

WHAT neznamená jen tázací zájmeno „CO“, ale také „JAKÝ“.

What is he like? – Jaký je? /What is she like? – Jaká je?/What is it like? – Jaké to je?

WHAT SLOVESO BÝT PODMĚT LIKE?
WHAT ARE YOU LIKE?
WHAT IS SHE LIKE?
WHAT ARE WE LIKE?
WHAT IS HE LIKE?
WHAT ARE THEY LIKE?
WHAT IS IT LIKE?
WHAT ARE YOUR BROTHERS LIKE?
WHAT IS FRANTA LIKE?

Ted se mrkněte na video o známém herci:-) Now watch the video about one well-known actor.

What is Johnny Depp like? ?????????????????????????

Yes, he is handsome and smart!

And what are you like? Are you clever? Slow? Aggressive? Friendly?

TEACHER, WHAT ARE YOU LIKE?

Well, I am very nervous now. But normally I am friendly and easy-going. I am not aggressive but sometimes I am angry and tired. I am an optimist. That´s me. Typical woman:-))Your E.T. :-))

And now CLICK and try the DO/DOES quiz. Klikněte a zkuste DO-DOES kvíz.

Have a look at new RR magazine. Podívejte se na nové číslo časopisu RR.

Grass, Nature, Field, Spring, Meadow, Hare, Ears
HAPPY EASTER!!!!

Rubriky
5. tř.

5. třída 30.3.- 3.4.

Přítomný čas prostý

Přítomný čas prostý – gramatická cvičení

 1. Přeložte: my jdeme – ona přichází – oni kreslí – on píše – ty bydlíš – já cestuji – to pracuje
 2. Dejte sloveso do správného tvaru. /Put the verb into the right form.
 • 1.He (know) Susan.
 • 2. We (go) to work.
 • 3. She (draw) and (paint).
 • 4. They (live) in Prague.
 • 5. I (read) a comics.
 • 6. You (listen) to rock music.
 • 7. We (walk) in the park.
 • 8. Mother (love) her new kitchen.

3. Utvořte otázku. Ask.

 • 1. it/ on Friday/start?
 • 2. Tim/her/love?
 • 3. take/they/photos?
 • 4. walk/to work/you?
 • 5. she/music/like/?
 • 6. they/live/in the country?

4. Dejte do záporu. Put into negative.

 • 1. She knows my dad.
 • 2. I like tennis.
 • 3. He goes to concert.
 • 4. We read the book about Charles IV.
 • 5. You live here.
 • 6. They visit parents.
 • 7. She travels every summer.

Překopírujte cvičení 1+2+3 do Wordu + přeložte nebo napište správné tvary na papír, naskenujte ho nebo vyfoťte a pošlete na mou adresu do 3.4.2020. Toto cvičení máte již překopírováno i na stránkách naší školy v pondělní přípravě – příloha AJ5-30. Stačí tedy „pouze“ přeložit a poslat. Děkuji. Your E.T. (English teacher:-))

Test your knowledge! – klikněte a uvidíte!

Mr. Bean a jeho přítomný čas prostý.

Mr. Bean and his present simple tense.

Watch the video and answer the questions. Podívejte se na video a odpovězte na otázky. Své odpovědi pošlete na mou adresu do 6.4.2020. Thanks!! Your E.T.

 1. When does Mr. Bean wake up?
 2. When do you wake up?
 3. When does Mr. Bean get up?
 4. When do you get up?
 5. When does Mr. Bean leave home?
 6. When do you leave home on Monday morning?
 7. When do you brush your teeth?
 8. Do you brush your teeth every day?
 9. Does he go to school?
 10. Do you go to school?

Watch the video – SONG – PRESENT SIMPLE!!

I´M STILL YAWNING. – Pořád zívám. I PRAY ON MY KNEES – Modlím se na kolenou. …FOR HOURS… – …hodiny… I SING THIS TUNE – zpívám si tuto melodii TIRED – unavený AFTER A WHILE – po chvíli

AND NOW SING AND SING AND SING….

DON´T YOU HAVE ENOUGH??? Nemáte dost???? WATCH THESE VIDEOS:

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.