Rubriky
6. tř.

6. třída – 1. -5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Children, Road, Distant, Supportive, Support, Path

IRREGULAR VERBS L-P

HOMEWORK NO. 1

Translate the following sentences. Send them back till Friday 5th. Thanks.

Přeložte věty v pondělní příloze. Posílejte zpět na můj mail do pátku 5.6.2020.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Přídavná jména stupňujeme třemi způsoby. Ale to jsme již probrali 27. – 30. 4. 2020 na těchto stránkách. Když tak se podívejte.

Takto vystupňovaná přídavná jména používáme v následujících větách:

1) vazba THAN (NEŽ) – tu jsem již na těchto stránkách zmínila, a to

James is bigger than Jack. James je větší než Jack. Mary is older than Minnie. Mary je starší než Minnie.

2) vazba AS…AS (TAK…JAK) – mezi slovy AS…AS používáme základní tvar přídavného jména…

He is as smart as me. Je tak chytrý jako já. They are as fast as their uncle Sam. Jsou tak rychlí jako jejich strýc James.

3) vazba OF ALL (ZE VŠECH) – používáme 3. stupeň přídavných jmen

They are the oldest of all. Jsou ze všech nejstarší. We are the best of all. Jsme ze všech nejlepší.

HOMEWORK NO. 2

COMPARE AND WRITE. Srovnejte a napište věty podle zadání v příloze, kterou najdete ve čtvrtek na stránce školy. Nemusíte posílat zpět. Probereme v online klubu ve čtvrtek 4.6.2020. Ti, co do klubu „nechodí“, vypracují a pošlou na můj mail do 8. 6. 2020.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě vypracujte cvičení 7 na straně 49. Ti, co jsou se mnou v kontaktu online, toto cvičení dostali zadáno již ve čtvrtek na naší hodině. Dále si poslechněte cvičení 6a a vyplňte informace podle nahrávky do tabulky. Poté obě cvičení vyfoťte a pošlete zpět do 28.5.2020 na můj email.

HOMEWORK NO. 2

Klikněte a přečtěte si články na následujících stránkách časopisu RR.

Slovíčky a tímto tématem z časopisu RR se budeme zabývat i dále.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 18.-22.5.

Flowers, Red, Nature, Vector, Horizontal, Flowering

IRREGULAR VERBS

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image.png.

Sloveso KEEP /’ki:p/ znamená také:

– ZŮSTAT V DANÉM STAVU (např. keep warm – zůstat v teple, keep calm – zůstat klidný, keep in touch – zůstat v kontaktu…)

– UDRŽET NĚCO V DANÉM STAVU (např. keep the patient warm – udržet pacienta v teple, keep him safe – udržet ho v bezpečí, keep the room tidy – udržet pokoj v pořádku …)

– NEPŘESTÁVAT S ČINNOSTÍ (např. keep talking – mluvit dál, keep smiling- nepřestávat se smát…)

Rozdíl mezi KEEP A HOLD:

HOLD /’həʊld/- držet něco fyzicky v ruce. I am holding 500 dollars in my hand. I held the new-born baby giraffe last year. It was sitting on my lap. It was great!

Zkuste si přeložit:

Hrejte dál. Udržuj pokoj uklizený. Držte se blízko. Zůstaň vzhůru. Zůstaň v tichosti. Stále zapomínáme. (Překlad vět najdete na konci této stránky.)

Translation of the sentences with KEEP verb:

Hrejte dál. – Keep playing. Udržuj pokoj uklizený. – Keep your room tidy. Držte se blízko. – Keep close/near. Zůstaň vzhůru. – Keep awake/ woken up. Zůstaň v tichosti. – Keep quiet. Stále zapomínáme. – We keep forgetting.

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. – Přeložte věty na nepravidelná slovesa B-L. Všechna jsou k vidění v předcházejících týdnech na této stránce. Přílohu budete mít připravenu na stránce školy v úterý 19.5.. Pošlete zpět do 22. 5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

Watch the video. Answer the questions. Podívejte se na následující video a odpovězte na otázky. Příloha k tomuto cvičení bude přiložena ve čtvrtek na webové stránce školy. Odesílejte zpět do 25.5.2020.

Rubriky
6. tř.

6. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW MAY-JUNE RR MAGAZINE – JUST CLICK HERE. – PRÁVĚ VYŠEL NOVÝ RR ČASOPIS – KVĚTEN/ČERVEN 2020 – KLIKNĚTE ZDE !

OTÁZKA NA PODMĚT

NEW GRAMMAR!!!

A zde je pár videí s písničkami, ve kterých najdete otázky na podmět.

QUEEN: WHO WANTS TO LIVE FOREVER? – KDO CHCE ŽÍT NAVŽDY?

WHO LET THE DOG OUT? – KDO VYPUSTIL PSY?

And one older song: WHO LISTENS TO THE RADIO? – KDO POSLOUCHÁ RÁDIO?

A TADY JSOU DALŠÍ VĚTY PRO POCHOPENÍ:-))))

PŘÍTOMNÝ ČAS:

WHO + SLOVESO V PŘÍTOMNÉM ČASE /3. OSOBA JEDNOTNÉHO ČÍSLA – SYČÍME:-))))/ + ZBYTEK VĚTY….

Who lives here? – Kdo tady bydlí?

Who loves you more? – Kdo tě miluje více?

Who uses this computer? – Kdo používá tento počítač?

MINULÝ ČAS:

WHO + SLOVESO V MINULÉM ČASE + ZBYTEK VĚTY…

Who ate my lunch? – Kdo snědl můj oběd?

Who left? Kdo odjel?

Who arrived? Kdo přijel?

BUDOUCÍ ČAS

WHO + WILL + SLOVESO + ZBYTEK VĚTY…

Who will come? Kdo přijde?

Who will buy it for me? Kdo mi to koupí?

Who will pay for it? Kdo za to zaplatí?

JEŠTĚ EXISTUJÍ DALŠÍ ČASY V ANGLIČTINĚ, ALE TY SE BUDEME UČIT AŽ DALŠÍ ROK:-)))) TAKŽE TY TEĎ RADĚJI JEŠTĚ VYNECHÁM.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE. JEDNÁ SE O OTÁZKY NA PODMĚT. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA WEBU ŠKOLY V ÚTERÝ 12.5.2020. POŠLETE JI ZPĚT DO PÁTKU 15.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES. ZPRACUJTE ÚKOL V PŘÍLOZE. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIPRAVENU NA WEBU ŠKOLY VE ČTVRTEK 14.5.2020. POŠLETE JI ZPĚT DO PONDĚLÍ 18.5.2020.

And here is one parody song to make you laugh. Hopefully!

A tady je písnička pro zasmání. Teda doufám… já už se doma moc nesměji:-(( I FEEL THE SAME AS THE SINGER!!!!

Rubriky
6. tř.

6. třída – 4.-7.5.

COMPARISON OF ADJECTIVES – …THAN…

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN – … NEŽ….

SLOVO „THAN“ SE POUŽÍVÁ VE SPOJENÍ „JE VYŠŠÍ NEŽ“, „JE STARŠÍ NEŽ“. JE TEDY SPOJENO S DRUHÝM STUPNĚM PŘÍDAVNÉHO JMÉNA (VYŠŠÍ, STARŠÍ…).

Moje sestra Markéta je mladší než já. My sister Peggy is younger than me.

Náš dům je horší než sousedův dům. Our house is worse than the neighbour´s house.

Hradec je lepší než Karlštejn. Hradec is better than Karlštejn.

HOMEWORK NO. 1

VYTVOŘTE VĚTY S NÁSLEDUJÍCÍMI PŘÍDAVNÝMI JMÉNY + TVAREM THAN….

Např. HOT – This tea is hotter than that coffee. OLD – My brother is older than Jakub.

Přílohu budete mít připravenu na stránce školy dne 5.5.2020.7 Tu vyplňte a pošlete zpět do 7.5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

V UČEBNICI NA STRANĚ 60 VYPRACUJTE KVÍZ – PŘÍLOHU BUDETE MÍT OPĚT PŘIPRAVENU NA STRÁNCE ŠKOLY VE ČTVRTEK 7.5.2020. VYPLŇTE A POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 11.5.2020. V příloze budou ještě další 4 otázky. Zkuste na ně najít odpověď na Internetu a odpovězte celou větou.

And watch more records. Podívejte se na další rekordy.

Valentýna, Růže, Kytice, Láska, Romance, Květiny

HAPPY MOTHER´S DAY

AND A FEW GOOD IDEAS:

AND A SONG FOR YOUR MUM:

Rubriky
6. tř.

6. třída – 27.- 30.4.

The Queen is 94!!!!

Bank, Banking, Banknote, Britain, British, Business

From BBC: Today is the birthday of Her Majesty the Queen. We wish Her Majesty many happy returns of the day!!!

Vysílání BBC: Dnes má narozeniny Její Veličenstvo královna. Přejeme jí všechno nejlepší!!! 

And she has a great sense of humour.

A má také velký smysl pro humor.

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN.

WATCH THE 1ST CHAPTER OF THE STORY OF ROBIN HOOD.

PODÍVEJTE SE NA 1. KAPITOLU VIDEA O ROBINU HOODOVI.

There were a lot of adjectives in the story of Robin Hood. And this is your homework number 1.

V PŘÍBĚHU BYLO MNOHO PŘÍDAVNÝCH JMEN. A TO JE VÁŠ DOMÁCÍ ÚKOL.

HOMEWORK NO: 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V ÚTERÝ 28.4.2020 PŘÍLOHU. JE ZAMĚŘENÁ NA STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN. VYSTUPŇUJTE TATO PŘÍDAVNÁ JMÉNA, KTERÁ BYLA VYBRÁNA Z POVÍDKY O ROBINU HOODOVI. VYPLNĚNÝ ÚKOL POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 30.4.2020.  

Pokud Vám stupňování dělá problém, podívejte se na minulý týden nebo na následující videa. Také Vám může pomoci Váš pracovní sešit, kde si vzadu můžete najít právě tuto gramatiku vysvětlenou česky.

HOMEWORK NO. 2

Workbook – page 47/6 – compare the people, things, animals etc. V pracovním sešitě na straně 47/6 srovnejte osoby, věci a zvířata.

Domácí úkol budete mít připraven už ve středu 29.4.2020 na školní webové stránce ve Wordu. Termín odevzdání bude 4.5.2020.

And one more song – very simple:-))))

A tady je jedna velmi primitivní písnička na stupňování:-))))

And now you can sing the British Anthem:

May Day, 1, May, Spring, Calendar, The Work Day, Bloom
Rubriky
6. tř.

6. třída – 20.- 24. 4.

This week we shall start with VERY difficult song?:-)))

Tento týden začneme VELMI obtížnou písničkou:-)))

Let´s move on…. A jdeme dál….

COMPARISON OF ADJECTIVES

STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN

Gramatiku si můžete prostudovat v pracovním sešitě na str. 76-77. Pokud je to pro Vás příliš zdlouhavé, podívejte se na toto video:

What does Broňa say? A co říká Broňa?

Stupňování přídavných jmen

 1. Jednoslabičná:
 2. SMALL – SMALLER – THE SMALLEST
 3. FAST – FASTER – THE FASTEST
 4. COOL – COOLER – THE COOLEST
 5. HIGH – HIGHER – THE HIGHEST

Pokud máme 3 poslední písmena ve slově v kombinaci souhláska – samohláska – souhláska, tak se poslední souhláska ZDVOJÍ:

 • HOT – HOTTER – THE HOTTEST
 • BIG – BIGGER – THE BIGGEST
 • FAT – FATTER – THE FATTEST
 • Dvojslabičná končící na – Y:
 • HAPPY – HAPPIER – THE HAPPIEST
 • FUNNY – FUNNIER – THE FUNNIEST
 • BUSY – BUSIER – THE BUSIEST
 • EASY – EASIER – THE EASIEST
 • Dvojslabičná a víceslabičná:
 • BEAUTIFUL – MORE BEAUTIFUL – THE MOST BEAUTIFUL
 • EXPENSIVE – MORE EXPENSIVE – THE MOST EXPENSIVE
 • Nepravidelná:
 • BAD – WORSE – THE WORST
 • GOOD – BETTER – THE BEST

HOMEWORK NO. 1

DOMÁCÍ ÚKOL Č. 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V ÚTERÝ 21.4.2020 DVĚ PŘÍLOHY. JEDNA VYSVĚTLUJE GRAMATIKU STUPŇOVÁNÍ PŘÍDAVNÝCH JMEN (VIZ VIDEO S BROŇOU:-)) A DRUHÁ PŘÍLOHA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE 27.4.2020.

EASTER IN ENGLAND

HOMEWORK NO. 2

WRITE ME 8 SENTENCES IN THE PAST TENSE ABOUT YOUR EASTER. WHERE WERE YOU? WHAT DID YOU DO? WAS THE EASTER THE SAME AS ALWAYS? DID YOU VISIT ANY FRIENDS? ETC.

NAPIŠTE MI 8 VĚT V MINULÉM ČASE O VELIKONOCÍCH U VÁS DOMA. KDE JSTE BYLI? KOHO JSTE NAVŠTÍVILI?:-((( CO JSTE MĚLI NA JÍDLO? ATD. POŠLETE ZPĚT DO 27.4.2020 NA MOU ADRESU.

HAVE A NICE WEEK!

Shark, Hai, Jokes, Funny, Comic, Fun, Sea, Water, Swim
Rubriky
6. tř.

6. třída – 14.-17.4.

REVISION – OPAKOVÁNÍ

HOMEWORK No. 1:

FIND AND CORRECT THE MISTAKES: / NAJDI A OPRAV CHYBY. Zadání úkolu budete mít přiloženo také ve Wordu na stránce školy dne 16.4.2020. Zašlete zpět na mou adresu do 20.4.2020.

CORRECTING MISTAKES 1

Correct the following sentences – Opravte následující věty.

 • We have got Czech in Thursday.                                             ___on____
 1. He are John.                                                                                  __________
 2. We lives in Těškovice.                                                                 __________
 3. The woman and her son is happy.                                          __________
 4. There is shops, cinemas and restaurants in my city.          __________
 5. He am not Slovak.                                                                       __________
 6. My favourite day is saturday.                                                  __________
 7. Are cheetahs your favourites animals?                                 __________
 8. Sandras’ dog is black.                                                                 __________
 9. Hers pet is hungry.                                                                      __________
 10. Has they got a new fence?                                                        __________
 11. They haven’t got smalls ears.                                                   __________
 12. His dog  cans run fast.                                                                __________
 13. Pauline walkes to school on Saturday.                                  __________         
 14. My litle brother goes with me every day.                             __________
 15. We likes carrots.                                                                          __________
 16. Do she like rock music?                                                             __________
 17. Where do Susan live?                                                                 __________
 18. There isn’t plates on the kitchen.                                            __________
 19. Are you swiming?                                                                        __________
 20. We don´t have maths at the morning.                                  __________

IRREGULAR VERBS – E, F

WATCH THE VIDEO:

+

FEED – FED – FED – krmit

FIGHT – FOUGHT – FOUGHT – bojovat

FORBID – FORBADE – FORBIDDEN – zakázat

WHAT IS FORBIDDEN?

CO JE ZAKÁZÁNO?

WHEN SOMETHING IS FORBIDDEN, YOU MUSTN´T DO IT.

POKUD JE NĚCO ZAKÁZÁNO, NESMÍTE TO DĚLAT. POUŽÍVÁME ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUSTN´T [ˈmʌs(ə)nt].

Např. I mustn´t visit my parents because of Coronavirus. My parents mustn´t go to their cottage. My sister mustn´t travel abroad.

abroad – zahraničí, cottage – chalupa, because of – kvůli

Horses Prohibited, No Horse Riding, Forbidden, Sign
No Smoking, Logo, Symbols, Warning, Red, Black
Camera, Forbidden, Photography, Photos, Pictogram
Sign, Stop, Halt, Warning, Hand, Forbidden, Symbol
No Food, No Eating, Food, Ban, Prohibited, Forbidden

Watch the video:

WHAT MUST OR MUSTN´T YOU DO?????

CO MUSÍTE ČI NESMÍTE DĚLAT????

DOBROVOLNÝ ÚKOL – NAPIŠTE MI 6 VĚCÍ, KTERÉ TEĎ MUSÍTE A NESMÍTE DĚLAT. BERTE TO JAKO ÚKOL NA PÁTEK, KTERÝ OVŠEM NEMUSÍTE POSÍLAT ZPĚT. STAČÍ, KDYŽ SE ZAMYSLÍTE……:-))))

Rubriky
6. tř.

6. tř. – 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

IRREGULAR VERBS – C,D

A DALŠÍ SLOVESA/AND FURTHER VERBS:

CLING CLUNG CLUNG LPĚT NA NĚČEM
CREEP CREPT CREPT PLÍŽIT SE, PLAZIT SE
CUT CUT CUT ŘEZAT, KRÁJET
DEAL DEALT DEALT JEDNAT
DIG DUG DUG KOPAT

WATCH THE IRREGULAR VERBS VIDEO:

HOMEWORK NO. 1

SLEDUJTE TABULKY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY./TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

TRANSLATE:

Vybral jsem si tamten dům na rohu.

Lpěla na nakupování.

Snil jsem o prázdninách. A pak jsem chytil koronavirusJ

Nepili kolu, pili čaj s medem a citrónem.

Řídil rychle.

Připlížil se ke mně. Nebylo to vtipné!!

Jednali jsme o známkách.

HOMEWORK NO. 2

Úkoly k písničce budou přidány na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Vyplněný úkol odešlete na můj mail do 15.4. 2020.

LISTEN TO THE SONG AND DO THE EXERCISE. / POSLOUCHEJTE PÍSEŇ A ZPRACUJTE ÚKOLY.

ED SHEERAN – CASTLE ON THE HILL

Listen to the song and answer the questions. Poslouchejte píseň a odpovězte na otázky (celou větou).

 1. When did Ed Sheeran break his leg?
 2. How did he break his leg?
 3. Did he sometimes roll down the hill?
 4. How fast does he drive the car?
 5. What does „90“ mean?
 6. How many kilometres is 1 mile?
 7. What did Ed Sheeran watch over the castle on the hill?
 8. How old was Ed Sheeran when he started smoking handrolled cigarettes?
 9. Did he drink alcoholic drinks?
 10. When did he first kiss a girl?
 11. What did he buy when he got money for weekend jobs?

FIND AT LEAST 4 FRIENDS AND FILL IN. – NAJDI ALESPOŇ 4 EDOVY PŘÁTELE V TEXTU PÍSNĚ A DOPLŇ CELOU VĚTOU, CO DĚLAJÍ NEBO JAKÉ JE JEJICH POVOLÁNÍ.

1)

2)

3)

4)

CLICK HERE HAVE A LOOK AT NEW RR MAGAZINE!! NEW AUDIO AVAILABLE! KLIKNĚTE A PODÍVEJTE SE NA NOVÝ ČASOPIS S AUDIO NAHRÁVKAMI.

IRREGULAR VERBS? TRY THIS NEW QUIZ NOVÝ KVÍZ NA NEPRAVIDELNÁ SLOVESA!!!

Happy, Easter, Bunny, Hearts, Sticker, Rabbit
Rubriky
6. tř.

6. třída 30.3.-3.4.

Nepravidelná slovesa/Irregular verbs – B

a minulý čas prostý/and the past simple tense

Listen to the SONG!

And now, look at this!

AND HERE ARE SOME MORE FROM THE SONG:

BLOW – BLEW – BLOWN – VÁT, FOUKAT

BREAK – BROKE – BROKEN – ZLOMIT, ROZBÍT

BURST – BURST – BURST – PUKNOUT, PRASKNOUT

And how to form the past simple tense? Watch this:

And VERB „BE“. A sloveso „BÝT“ – tvoříme tak trochu jinak:

Task 1) Do 3.4.2020 přeložte následující věty a zašlete na mou adresu. Přílohu budete mít připravenu i ve Wordu na stránkách školy v úterý 31.3.2020.

 • 1) Dejte sloveso do správného tvaru v minulém čase:
 • He (be) there last year.
 • She (break) her calf and it (be) horrible.
 • Jack and Jill (build) their villa in Paris. It (be) very expensive.
 • The joke (be) so funny that I (burst) into tears.
 • 2) Dejte větu do záporu v minulém čase:
 • She (not be) here.
 • We (not build) any house. We (not have) money.
 • The lesson (not begin) at eight.
 • It (not burst).
 • 3) Přeskupte slova, utvořte otázku v minulém čase podle následujících slov:
 • it/ on Friday/begin?
 • Tim/outside/be?
 • buy/they/photos?
 • bring/you/to work/your snack?
 • she/the hotel/build/?
 • they/burst?

Watch the songs with PAST SIMPLE:

Task 2) Vypište z předchozího videa všechny minulé časy sloves a přeložte je. Pošlete na mou adresu do 6.4.2020. Pokud se tam objeví vícekrát, stačí je napsat pouze jednou. Potom si vyberte jednu z vyslechnutých písniček a daný kousek přeložte do češtiny.

A teď si poslechněte další písně na sloveso TO BE……a pokuste se vyplnit WAS nebo WERE. Tento úkol je součástí úkolu k odevzdání 6.4.2020. Kolonku na vyplnění budete mít již předtištěnu v příloze na stránkách naší školy – úkol ve čtvrtek 2.4.2020.

A teď jen sledujte a poslouchejte:

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.