Rubriky
7. tř.

7. třída – 1. – 5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Little Girl, Vintage, Kid, Female, Retro

HOMEWORK NO. 1

Workbook – page 68/exercise 2. You don´t have to send it back to my mail. We will check it online on Tuesday.

V pracovním sešitě na straně 68 vypracujte cvičení 2. Nemusíte posílat zpět – zkontrolujeme na online hodině v úterý.

HOMEWORK NO. 2

Follow the instructions in the file attached on the school website. Následujte pokyny v úterní příloze na stránce školy.

GRAMMAR – FOR and SINCE

Look at these examples:

for
a period
from start to end
since
a point
from then to now
>===<x===>|
for 20 minutes –
po dobu dvaceti minut
for three days –
po tři dny (tři dny)
for 6 months –
po dobu šesti měsíců
for 4 years –
po dobu čtyř let
for a long time – dlouho
since 9am – od 9 hodin
since Monday – od pondělí
since January – od ledna
since 2010 – od roku 2010
since I left school – od té doby, co jsem odešla ze školy
PO NĚJAKOU DOBUOD URČITÉ DOBY DOPOSUD

Click here and try the quiz. Klikni a vyzkoušej test na SINCE a FOR.

And here is another quiz.

And here is a song SINCE YOU´VE BEEN GONE… Od té doby, co jsi pryč….. Enjoy:-))

Rubriky
7. tř.

7. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě na str. 70 vypracujte cvičení 2 + 3. Ve cvičení 2 použijte správný čas sloves tak, aby věty dávaly smysl. Ve cvičení 3 vložte vhodné slovo z tabulky do věty. Pro snadnější vyplnění a opravu přikládám přílohu. Odesílejte na můj mail do 28.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

Click here and read the articles concerning transport. Klikněte a přečtěte si články týkající se dopravy.

Listen to the following recording – a poem of RR magazine – page 2!!!

HOMEWORK NO. 3

AJ7 – v pracovním sešitě na straně 55 vypracujte cvičení 6a+b. Zakroužkujte problém Emily a na její email jí odpovězte ve cvičení 6b. Cvičení 6b vypracujte do svých sešitů a zašlete na můj email. Přikládám přílohu, která se mi bude opravovat lépe, než Vaše vyfocená cvičení. Zašlete zpět do 5.6.2020.

Rubriky
7. tř.

7. třída – 18.- 22.5.

Spring Background, Sakura Tree, Cherry Tree, Sakura

NEW IRREGULARS:

Sloveso KEEP /’ki:p/ znamená také:

– ZŮSTAT V DANÉM STAVU (např. keep warm – zůstat v teple, keep calm – zůstat klidný, keep in touch – zůstat v kontaktu…)

– UDRŽET NĚCO V DANÉM STAVU (např. keep the patient warm – udržet pacienta v teple, keep him safe – udržet ho v bezpečí, keep the room tidy – udržet pokoj v pořádku …)

– NEPŘESTÁVAT S ČINNOSTÍ (např. keep talking – mluvit dál, keep smiling- nepřestávat se smát…)

Rozdíl mezi KEEP A HOLD:

HOLD /’həʊld/- držet něco fyzicky v ruce. I am holding 500 dollars in my hand. I held the baby giraffe last year. It was great!

Zkuste si přeložit:

Hrejte dál. Udržuj pokoj uklizený. Držte se blízko. Zůstaň vzhůru. Zůstaň v tichosti. Stále zapomínáme. (Překlad vět najdete na konci této stránky.)

HOMEWORK NO. 1

Přečtěte si v učebnici na straně 60 článek o horolezci jménem Ken Noguchi. Poté na straně 61 vypracujte cvičení 3a. K úkolu máte v pondělí na stránce školy pro snadnější vyplnění připojenu přílohu, kterou odešlete do 20.5.2020 na můj email.

HOMEWORK NO.2

Listen to the video of the Twisted Sister. Fill in the attached file – fill in the missing words from the song into the gaps. Send it back to me until the April 25th.

Poslechněte si video a vyplňte přílohu, která bude připojena na web školy v úterý. Pošlete zpět do 25.5.2020. V příloze vyplníte chybějící slova v textu písně – tedy spíše v předmluvě písně + další cvičení.

And now watch the lyrics of the song.

WE´RE NOT GONNA TAKE IT – Nebudeme to snášet

SONG VOCABULARY:

GONNA – GOING TO – vyjádření budoucího času, AIN´T GONNA = ARE NOT GOING TO, RIGHT – právo, AIN´T = ISN´T, POWER – moc, síla, JUST – spravedlivý, PICK THE DESTINY – vybrat si osud, CAUSE = BECAUSE – protože, BELONG – patřit někam, CONDESCENDING – povýšený, GALL – drzost, TRITE – všední, JADED – unavený, CONFISCATED – zkonfiskovaný/zabavený, YOUR BEST WON´T DO – I kdyby ses snažil sebevíc, nebude to stačit.

Translation of the sentences with KEEP verb:

Hrejte dál. – Keep playing. Udržuj pokoj uklizený. – Keep your room tidy. Držte se blízko. – Keep close/near. Zůstaň vzhůru. – Keep awake/ woken up. Zůstaň v tichosti. – Keep quiet. Stále zapomínáme. – We keep forgetting.

Rubriky
7. tř.

7.třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Here is a song to make you laugh! Watch!! Pro zasmání:

GRAMMAR FOCUSED ON SUBJECT QUESTIONS:

Otázka na podmět:

Porovnejte stavbu otázek na podmět se stavbou ostatních otázek – v otázkách na podmět chybí pomocné sloveso. Jinými slovy: pokud si pamatujete skladbu otázky (tzv. „šuplíky“, tak nám jednoduše zmizel šuplík číslo 2 a 3 – tedy DO/DOES/DID a PODMĚT, který tam samozřejmě ani být nemůže, protože se na něj ptáme). U budoucího času WILL zůstává a mizí pouze šuplík číslo 3, tedy podmět, na který se ptáme…. takže tam jasně nemůže být, že?……:-))

Takže porovnejte:

• Who lives in Brno?   – Katka.  – toto je otázka na podmět – KDO, CO bydlí v Brně?

• Where does Katka live?  – In Brno. Toto není otázka na podmět – takže „šuplíky“…

• Who goes to Prague?   – Jack. – toto je otázka na podmět – KDO, CO jezdí do Prahy?

• Where does bus nr.6 go?  – To Prague. Toto není otázka na podmět – takže „šuplíky“…

• Who helps Michael with HW?  – John. – toto je otázka na podmět – KDO, CO pomáhá Michalovi s úkoly?

Who cooks bad?- Katka.  –  toto je otázka na podmět – KDO, CO vaří špatně?

POZOR: Pokud požíváme otázku v přítomném prostém čase, musí sloveso SYČET!! Viz věty nahoře.

A teď minulá otázka:

Who lived there? Kdo tam bydlel? Who spoke Chinese? Kdo mluvil čínsky? Who worked hard? Pro pilně pracoval?

A budoucí:

Who will drink that soda? Kdo bude pít tu sodovku? Who will play chess? Kdo bude hrát šachy? Who will come? Kdo přijde?

A zde je pár videí s písničkami, ve kterých najdete otázky na podmět.

HOMEWORK NO. 1

V příloze na školním webu budete mít v pondělí připraveny věty v předpřítomném čase k překladu. Zašlete je zpět do 15.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

V úterý najdete na školním webu přílohu s dalším úkolem. Pečlivě si znovu přečtěte gramatiku týkající se otázky na podmět a přeložte věty. Zašlete zpět do 18.5.2020.

Rubriky
7. tř.

7. třída – 4.-7.5.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. WATCH THE WEBSITE OF THE SCHOOL ON MONDAY. A FILE WILL BE ATTACHED FOR YOU TO FILL IN.

PŘELOŽTE VĚTY POMOCÍ PŘEDPŘÍTOMNÉHO ČASU. V PONDĚLÍ BUDETE MÍT NA STRÁNCE ŠKOLY PŘÍLOHU K VYPLNĚNÍ. TU POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 7.4.2020.

JEN PRO ZOPAKOVÁNÍ – PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS!!!!

S PŘEDPŘÍTOMNÝM ČASEM SE POJÍ I SLOVO „JUST“. TO ZNAMENÁ „PRÁVĚ“.

I´ve just spoken to Mary. Právě jsem mluvila s Marií.

He´s just arrived. Právě přijel.

She´s just opened the tin. Právě otevřela konzervu.

We´ve just bought the can of Coke. Právě jsme si koupili plechovku koly.

Watch the video: /Podívejte se na video s JUST + předpřítomným časem.

HOMEWORK NO. 2

V učebnici na straně 63 vypracujte cvičení 4b. Vpisujte prosím do přílohy, která bude přiložena na stránky školy v úterý 5.5. Pošlete zpět do 11.5.2020.

And one more video – I just got paid… Právě jsem dostala zaplaceno….

Happy Den Matek, Máma, Láska, Matka, Dítě, S Pozdravem

AND A FEW GOOD IDEAS:

AND A SONG FOR YOUR MUM:

Rubriky
7. tř.

7. třída – 27.- 30. 4.

THE QUEEN IS 94!!!

Bank, Banking, Banknote, Britain, British, Business

From BBC: Today is the birthday of Her Majesty the Queen. We wish Her Majesty many happy returns of the day!!!

Vysílání BBC: Dnes má narozeniny Její Veličenstvo královna. Přejeme jí všechno nejlepší!!! 

And she has a great sense of humour.

A má také velký smysl pro humor.

HOMEWORK NO. 1

IN THE WORKBOOK – PAGE 71/ EXERCISES 1 AND 2. WHERE CAN YOU FIND THE FOLLOWING SIGNS AND NOTICES?

V PRACOVNÍM SEŠITĚ NA STR. 71 VYPRACUJETE CVIČENÍ 1 A 2. PRO ZJEDNODUŠENÉ VYPLNĚNÍ BUDETE MÍT NA STRÁNCE ŠKOLY PŘIPRAVENU V PONDĚLÍ 27.4.2020 PŘÍLOHU. VYPLŇTE JI A POŠLETE ZPĚT NA MOU ADRESU DO 30.4. 2020.

AND NOW – PRESENT PERFECT

A TEĎ PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS

WATCH THE VIDEO:

WHAT HAVE YOU DONE LATELY? CO JSI POSLEDNÍ DOBOU UDĚLAL?

HOMEWORK NO. 2

WATCH THE VIDEO AND THEN TRANSLATE THE SENTENCES.

PODÍVEJTE SE NA VIDEO VÝŠE A POTÉ PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE. PŘÍLOHA BUDE UMÍSTĚNA NA STRÁNKY ŠKOLY V ÚTERÝ 28.4.2020. VYPLŇTE JI A POŠLETE NA MŮJ MAIL DO 4.5.2020.

And now you can sing the British Anthem:

Jeans, Wrench, The Work Day, 1, May, International
Rubriky
7. tř.

7. třída- 20.-24.4.

NEPRAVIDELNÁ SLOVESA /IRREGULAR VERBS – G and H

+

HANG – HUNG – HUNG – VISET

HIT – HIT – HIT – UDEŘIT

HOLD – HELD – HELD – DRŽET

PO TŘECH TÝDNECH BYSTE JIŽ MĚLI UMĚT NEPRAVIDELNÁ SLOVESA B-H. SPOJÍME TO S MINULÝM ČASEM A S TÍM SOUVISÍ I:

HOMEWORK NO. 1

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V PONDĚLÍ 20.4.2020 PŘÍLOHU. TA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE 23.4.2020. SPOJTE SLOVA VE CVIČENÍ DO VĚT TAK, ABY VZNIKLY VĚTY V MINULÉM ČASE.

AND NOW LET´S GET BACK TO FORBIDDEN. A TEĎ SE VRAŤME K UČIVU Z MINULÉHO TÝDNE –

FORBIDDEN – ZAKÁZÁNO.

HOMEWORK NO. 2

LOOK AT THE SIGNS AND SAY WHAT´S FORBIDDEN. PODÍVEJTE SE NA NÁSLEDUJÍCÍ ZNAČKY A NAPIŠTE, CO JE ZAKÁZÁNO. NAPŘÍKLAD, POKUD UVIDÍTE TUTO ZNAČKU:

No Digging, Prohibited, Not Allowed

NAPÍŠETE: DIGGING IS FORBIDDEN. (Kopání zakázáno) nebo YOU MUSTN´T DIG HERE. (Nesmíte tady kopat.) NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE VE ÚTERÝ 21.4.2020 K TOMUTO ÚKOLU PŘÍLOHU.

Domácí úkol odešlete do 27.4.2020 na mou adresu.

No Cellphones, Cellphone Not Allowed
PICTURE 1
Eat, Drink, Prohibited, Forbidden
PICTURE 2
Dogs, Prohibited, Forbidden, Not Allowed
PICTURE 3
Drinking, No Drinking Water
PICTURE 4
No Riding, No Sitting, Sign, Prohibited
PICTURE 5
Step, Walk, Foot Print, Prohibited
PICTURE 6
Do Not Touch, Touching, Prohibited
PICTURE 7
No Riding, Road Sign, Roadsign
PICTURE 8
Urinating, Forbidden, Peeing, Not
PICTURE 9
Children, Walking, Forbidden, Sign
PICTURE 10
Witch Prohibition, Witches, Shield
PICTURE 11

NOT ENOUGH OF MUST, WATCH THE VIDEO: /

POKUD NEMÁTE DOST SLOVESA MUST, PODÍVEJTE SE NA VIDEO S FILMY.

AND FURTHER ONE: / A DALŠÍ:

HAVE A NICE WEEK!

Easter, Eggs, Easter Eggs, Joke, Color Eggs
Rubriky
7. tř.

7. třída – 14.-17.4.

HOMEWORK:

CORRECT THE SENTENCES AND SEND THE EXERCISE BACK TO ME TILL TUESDAY APRIL 21ST. THANKS.

OPRAVTE VĚTY. PŘÍLOHU BUDETE MÍT PŘIDÁNU VE WORDU I NA STRÁNKÁCH ŠKOLY V PÁTEK 17.4. VYPLŇTE, POŠLETE NA MOU ADRESU DO 21.4.2020.

CORRECTING MISTAKES 1

Correct the following sentences – Opravte následující věty.

 • We have got Czech in Thursday.                                             ___on____
 1. He spoken to John.                                                                      __________
 2. We lives in Těškovice.                                                                 __________
 3. The women is happy.                                                                __________
 4. There is shops, cinemas and restaurants in my city.          __________
 5. He don´t speak Slovak.                                                              __________
 6. Mine favourite day is saturday.                                                          __________
 7. Are cheetahs your favourites animals?                                 __________
 8. Sandras’ dog is black.                                                                 __________
 9. The pets didn´t be hungry.                                                        __________
 10. Did they built a new fence?                                                      __________
 11. They haven’t stole the paintings.                                            __________
 12. His dog cans run fast.                                                                 __________
 13. Pauline´ve gone to school.                                                       __________          
 14. My litle brother goes with me every day.                             __________
 15. We likes carrots.                                                                          __________
 16. Do she like rock music?                                                             __________
 17. Where did Susan lived?                                                             __________
 18. There isn’t plates on the kitchen.                                            __________
 19. Are you swiming?                                                                        __________
 20. We don´t have maths at the morning.                                  __________

IRREGULAR VERBS – E, F

WATCH THE VIDEO:

Tento obrázek nemá vyplněný atribut alt; název souboru je image-3.png.

FEED – FED – FED – krmit

FIGHT – FOUGHT – FOUGHT – bojovat

FORBID – FORBADE – FORBIDDEN – zakázat

WHAT IS FORBIDDEN?

WHEN SOMETHING IS FORBIDDEN, YOU MUSTN´T DO IT.

POKUD JE NĚCO ZAKÁZÁNO, NESMÍTE TO DĚLAT. POUŽÍVÁME ZPŮSOBOVÉ SLOVESO MUSTN´T [ˈmʌs(ə)nt].

Např. I mustn´t visit my parents because of Coronavirus. My parents mustn´t go to their cottage. My sister mustn´t travel abroad.

Horses Prohibited, No Horse Riding, Forbidden, Sign
No Smoking, Logo, Symbols, Warning, Red, Black
Camera, Forbidden, Photography, Photos, Pictogram
Sign, Stop, Halt, Warning, Hand, Forbidden, Symbol
No Food, No Eating, Food, Ban, Prohibited, Forbidden

WHAT MUST OR MUSTN´T YOU DO?????

DOBROVOLNÝ ÚKOL – NAPIŠTE MI 6 VĚCÍ, KTERÉ TEĎ MUSÍTE A NESMÍTE DĚLAT. BERTE TO JAKO ÚKOL NA PÁTEK, KTERÝ OVŠEM NEMUSÍTE POSÍLAT ZPĚT. STAČÍ, KDYŽ SE ZAMYSLÍTE……:-))))

Rubriky
7. tř.

7. tř. – 6.4. – 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020. 

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

 IRREGULAR VERBS – C, D

A DALŠÍ SLOVESA/ AND FURTHER VERBS:

CLING CLUNG CLUNG LPĚT NA NĚČEM
CREEP CREPT CREPT PLÍŽIT SE, PLAZIT SE
CUT CUT CUT ŘEZAT, KRÁJET
DEAL DEALT DEALT JEDNAT
DIG DUG DUG KOPAT

WATCH THE IRREGULAR VERBS VIDEO:

HOMEWORK NO. 1:

SLEDUJTE TABULKY NEPRAVIDELNÝCH SLOVES VÝŠE A PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ VĚTY./TRANSLATE THE FOLLOWING SENTENCES:

Tyto věty budou přidány i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím přeložte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

TRANSLATE:

Vybral jsem si tamten dům na rohu.

Lpěla na nakupování.

Snil jsem o prázdninách. A pak jsem chytil koronavirusJ

Nepili kolu, pili čaj s medem a citrónem.

Řídil rychle.

Připlížil se ke mně. Nebylo to vtipné!!

Jednali jsme o známkách.

TÉMA TOHOTO TÝDNE/TOPIC OF THE WEEK

MINULÝ ČAS PRŮBĚHOVÝ

PAST CONTINUOUS TENSE

WATCH THE VIDEO UNTIL THE 3RD MINUTE.

OZNAMOVACÍ VĚTA KLADNÁ A ZÁPORNÁ:

OTÁZKU V MINULÉM PRŮBĚHOVÉM ČASE VYTVOŘÍTE PŘEHOZENÍM SLOVESA BÝT (WAS, WERE) PŘED PODMĚT.

NAPŘ.: Where were you cooking when you were in the camp? Where was Johny sitting when he was in the cinema? Where were you going yesterday afternoon? What were you doing after the dinner?

HOMEWORK NO. 2

Věty k přeložení i úkoly k písničce budou přidány na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Vyplněné úkoly odešlete na můj mail do 15.4. 2020.

TRANSLATE THE SENTENCES:

TRANSLATE WITH PAST CONTINUOUS. /Přeložte minulým průběhovým časem.

Hrála jsem si s králíkem celé odpoledne.

Běhali jsme od tří do pěti. (from….to)

Když jsem spala, moje sestra hrála počítačové hry.

Pršelo celý den.

Mluvili jsme přes Skype. (přes – via)

Celý víkend jsme uklízeli zahradu.

LISTEN TO THE SONG AND DO THE EXERCISE. / POSLOUCHEJTE PÍSEŇ A ZPRACUJTE ÚKOLY.

ED SHEERAN – CASTLE ON THE HILL

Listen to the song and answer the questions. Poslouchejte píseň a odpovězte na otázky (celou větou).

 1. When did Ed Sheeran break his leg?
 2. How did he break his leg?
 3. Did he sometimes roll down the hill?
 4. How fast does he drive the car?
 5. What does „90“ mean?
 6. How many kilometres is 1 mile?
 7. What did Ed Sheeran watch over the castle on the hill?
 8. How old was Ed Sheeran when he started smoking handrolled cigarettes?
 9. Did he drink alcoholic drinks?
 10. When did he first kiss a girl?
 11. What did he buy when he got money for weekend jobs?

What are the jobs of his friends? What do they do?

Jaká jsou zaměstnání jeho přátel? Co dělají?

/FIND AT LEAST 4 FRIENDS AND FILL IN. – NAJDI ALESPOŇ 4 PŘÁTELE V TEXTU PÍSNĚ A DOPLŇ CELOU VĚTOU/:

Např. One friend is married. (Pozor! – pouze jako příklad:-))

1)

2)

3)

4)

CLICK AND HAVE A LOOK AT NEW GATE MAGAZINE WITH ONLINE AUDIO!!!!

B-LETTER IRREGULAR VERBS? TRY THIS NEW QUIZ!!!

Rabbit, Hare, Animal, Cute, Adorable, Lawn, Grass
HAPPY EASTER!!!

Rubriky
7. tř.

7. třída 30.3.-3.4.

Nepravidelná slovesa po B/ B irregular verbs a minulý čas prostý/and the past simple tense

Listen to the SONG!

And now, look at this!

AND HERE ARE SOME MORE FROM THE SONG:

BLOW – BLEW – BLOWN – VÁT, FOUKAT

BREAK – BROKE – BROKEN – ZLOMIT, ROZBÍT

BURST – BURST – BURST – PUKNOUT, PRASKNOUT

And how to form the past simple tense? Watch this:

And VERB „BE“. A sloveso „BÝT“ – tvoříme tak trochu jinak:

Task 1) Do 3.4.2020 přeložte následující věty a zašlete na mou adresu. Přílohu budete mít připravenu i ve Wordu na stránkách školy v úterý 31.3.2020.

 • 1) Dejte sloveso do správného tvaru v minulém čase:
 • He (be) there last year.
 • She (break) her calf and it (be) horrible.
 • Jack and Jill (build) their villa in Paris. It (be) very expensive.
 • The joke (be) so funny that I (burst) into tears.
 • Me and Jerry (be) so hungry!!
 • 2) Dejte větu do záporu v minulém čase:
 • She (not be) here.
 • We (not build) any house. We (not have) money.
 • The lesson (not begin) at eight.
 • It (not burst).
 • We (not break) that car!
 • 3) Přeskupte slova, utvořte otázku v minulém čase podle následujících slov:
 • it/ on Friday/begin?
 • Tim/outside/be?
 • buy/they/photos?
 • bring/you/to work/your snack?
 • she/the hotel/build/?
 • they/burst?
 • she/be/at home?

Watch the songs – PAST SIMPLE TENSE :

Task 2) Vyberte si jedno video ze dvou, které jsou přidány níže – buď PAST TENSE WITH SONGS nebo COLDPLAY – YELLOW. Vypište z Vámi vybraného videa všechny minulé časy sloves a přeložte je. Pokud se tam objeví vícekrát, stačí je napsat pouze jednou. Pokud jste si vybrali PAST SIMPLE WITH SONGS, z tohoto videa vyberte píseň jednoho interpreta a daný kousek přeložte do češtiny. Pošlete na mou adresu do 6.4.2020.

A teď jen sledujte a poslouchejte. Watch and listen!!

Listen to the story – full of PAST TENSE!!! Poslechněte si příběh plný minulého času!!!

Otestuj své znalosti minulého času. Just click and test you knowledge!

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu RR, klikněte níže.