Rubriky
8. tř.

8. třída – 1. – 5. 6.

1st of June – CHILDREN´S DAY

Boy, Sitting, Road, Nature, Outdoors, Dirt Road, Trees

HOMEWORK NO. 1

Workbook page 42, exercise 3. You don´t have to send it back. We´ll check it online on Thursday.

V pracovním sešitě na straně 42 vypracujte cvičení 3. Cvičení nemusíte posílat vypracované zpět. Zkontrolujeme si ho ve čtvrteční online hodině. 

HOMEWORK NO. 2

Follow the instructions in the file on Tuesday school website.

LISTEN TO THE SONG:

And lyrics for you to get it!

HOMEWORK NO. 3:

See the file attached on the school website on Friday. Fill in and send back till June the12th. Thanks.

Rubriky
8. tř.

8. třída – 25.-29.5.

HOMEWORK NO. 1

V pracovním sešitě na straně 50 vyplňte cvičení 3 (využijte fráze z cvičení 2). Ti, co byli na online hodině mají výhodu – cvičení 2 jsme již vypracovali. Poté vypracujte na straně 51 cvičení 4. Cvičení vyfoťte a odešlete do 28.5.2020 na můj mail.

HOMEWORK NO. 2

Read the story about the royal family – page 2. Přečte si článek z časopisu Gate.

And listen to track 7. A poslechněte si nahrávku.

Vypracovaný úkol neposílejte zpět:-))

Rubriky
8. tř.

8. třída – 18.-22.5.

Flowers, Purple, Blütenmeer, Purple Flower, Flower

HOMEWORK NO. 1

Přečtěte si v učebnici na straně 60 článek o medvědích sirotcích. Poté na straně 61 vypracujte cvičení 3. K úkolu máte v pondělí pro snadnější vyplnění připojenu přílohu.

HOMEWORK NO. 2

Listen to the video of the Twisted Sister. Fill in the attached file – fill in the missing words from the song into the gaps. Send it back to me until the April 25th.

Poslechněte si video a vyplňte přílohu, která bude připojena na web školy v úterý. Pošlete zpět do 25.5.2020. V příloze vyplníte chybějící slova v textu písně – tedy spíše v předmluvě písně + další cvičení.

And now watch the lyrics of the song.

WE´RE NOT GONNA TAKE IT – Nebudeme to snášet

SONG VOCABULARY:

GONNA – GOING TO – vyjádření budoucího času, AIN´T GONNA = ARE NOT GOING TO, RIGHT – právo, AIN´T = ISN´T, POWER – moc, síla, JUST – spravedlivý, PICK THE DESTINY – vybrat si osud, CAUSE = BECAUSE – protože, BELONG – patřit někam, CONDESCENDING – povýšený, GALL – drzost, TRITE – všední, JADED – unavený, CONFISCATED – zkonfiskovaný/zabavený, YOUR BEST WON´T DO – I kdyby ses snažil sebevíc, nebude to stačit.

Rubriky
8. tř.

8. třída – 11.-15.5.

THERE IS A NEW EDITION OF MAY-JUNE GATE MAGAZINE – JUST CLICK HERE AND ENJOY!

Watch this funny video:-)))

HOMEWORK NO. 1

Translate the sentences. Přeložte věty v příloze, která je v pondělním pracovním plánu:-)))…Pošlete zpět do 15.5.2020. Thank you very much indeed!

REVISION of MUST, HAVE TO, CAN, CAN´T, SHOULD.

OPAKOVÁNÍ ZPŮSOBOVÝCH SLOVES MUST, HAVE TO, CAN, CAN´T, SHOULD.

MUST/HAVE TO – MUSÍM

MUSTN´T – NESMÍM

NEEDN´T – NEMUSÍM

CAN – MOHU

CAN´T – NEMOHU

SHOULD – MĚL BYCH

Watch the video about CHORES. (chores – domácí práce)

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES ATTACHED. Přeložte věty v úterní příloze. Posílejte zpět do 18.5.2020 na můj mail.

Rubriky
8. tř.

8. třída – 4.-7.5.

Listen to the song:

WORTH + -ING

V písni zazněla nová fráze:

WORTH + -ING,

což znamená

STÁT ZA NĚCO.

Důležité je přidat za sloveso WORTH další sloveso v -ING tvaru.

Například: It´s not worth listening. Nestojí to za to, abych to poslouchal./Nestojí to za poslech. – It´s worth waiting. Stojí to za to, abych počkal.

Nemusíme vždy na začátku věty použít jen IT. Můžeme použít i jiný podmět: Miriam is worth it. Miriam za to stojí. He isn´t worth mentioning. On nestojí za zmínku./Nestojí za to, abych se o něm zmiňovala.

Have a look at the original video:

HOMEWORK NO. 1

Listen to the lyrics of the song SAVIN´ME and translate the following phrases. Write one sentence for each phrase. Poslechněte si znovu píseň SAVIN´ME a přeložte slova. Ke každému slovu připište jakoukoliv větu, která bude dané slovo obsahovat. Přílohu budete mít připravenu na pondělí 4.5.2020 na webu školy. Vyplňte ji a pošlete zpět do 7.5.2020.

HOMEWORK NO. 2

TRANSLATE THE SENTENCES ATTACHED ON TUESDAY MAY 5th. PŘELOŽTE VĚTY, KTERÉ BUDOU PŘILOŽENY V PŘÍLOZE NA WEBU ŠKOLY V ÚTERÝ 5.5.2020. POŠLETE ZPĚT DO 11.5.2020.

REPEAT THE PRESENT PERFECT. ZOPAKUJTE SI PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS.

Den Matek, Máma, Matka, Mateřství

AND A SONG FOR YOUR MUM:

Rubriky
8. tř.

8. třída – 27. – 30. 4.

THE QUEEN IS 94!!!

Bank, Banking, Banknote, Britain, British, Business

From BBC: Today is the birthday of Her Majesty the Queen. We wish Her Majesty many happy returns of the day!!!

And she has a great sense of humour.

HOMEWORK NO. 1

TRANSLATE THE SENTENCES. PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE, KTERÁ BUDE PŘIDÁNA NA STRÁNKY ŠKOLY V PONDĚLÍ 27.4. POŠLETE ZPĚT NA MŮJ MAIL DO 30.4.2020.

Listen to the song:

Vocabulary/ slovíčka:

I´ve been cheated… – byla jsem podváděna…, I made up my mind – rozhodla jsem se, suddenly – najednou, within – v, resist – odolat, blue – v depresi, we parted – rozešli jsme se, count – počítat, slam the door – prásknout dveřmi, even if – i když

HOMEWORK NO. 2

Listen to the song Mamma mia. Find 2 sentences in THE FUTURE tense, 2 sentences in THE PRESENT PERFECT, 2 sentences in THE PRESENT TENSE and 2 sentences in THE PAST TENSE and 2 sentences with a MODAL VERB. Najděte v písničce Mamma mia 2 věty v budoucím, 2 věty v předpřítomném, 2 věty v přítomném, 2 věty v minulém čase a 2 věty se způsobovým slovesem (CAN, MUST, MAY). Mohou být i v záporu. Přílohu k tomuto cvičení najdete na webu školy v úterý 28.4.2020. Pošlete vyplněné na můj mail do 4.5.2020.

And now the MAMMA MIA musical version:

And now you can sing the British Anthem to the Queen:-))

Horizontal, Business, Vertical, Still Life, Finance
Rubriky
8. tř.

8. třída – 20.-24.4.

REVISION OF USED TO

OPAKOVÁNÍ USED TO

TO REFRESH THE GRAMMAR GO TO WORKBOOK PAGE 75. PRO OSVĚŽENÍ GRAMATIKY SI OTEVŘETE PRACOVNÍ SEŠIT STR. 75.

… AND WATCH THIS BROŇA´S VIDEO:

YES, EASY PEASY LEMON SQUEEZY………..BRNKAČKA……….

AND A FEW „USED TO“ SONGS:

HOMEWORK NO. 1:

NA STRÁNCE NAŠÍ ŠKOLY NAJDETE V PONDĚLÍ 20.4.2020 PŘÍLOHU VE WORDU. TA JE K VYPRACOVÁNÍ ZA DOMÁCÍ ÚKOL. TERMÍNEM ODEVZDÁNÍ JE ČTVRTEK 23.4.2020. POSTUPUJTE PODLE NÁVODU. DOMÁCÍ ÚKOL SE VZTAHUJE K TOMUTO VIDEU – PÍSNIČCE. Věty jsem již připojila pod video níže, ale opravdu raději počkejte na to pondělí a dejte mi to do Wordu. Thank you very much indeed!

Např: KDYSY JSI SE MNOU MLUVILA … You used to talk to me.…. (Důležité u této fráze je, že teď se to již neděje, už je prostě konec!!! Úplný!!!! Napořád!!!!:-))) Teď už se mnou nemluvíš…..

Opírala ses o mě…–

Procházela ses se mnou… –

Dýchávali jsme…-

Měli jsme to vyřešeno. –

Měli jsme to pod kontrolou. –

Věděli jsme. –

Bývalo to…-

Poslouchával jsem…-

Následoval jsem tě.-

A TADY JE ORIGINÁL VIDEOKLIP:

HOMEWORK NO. 2

PŘELOŽTE VĚTY V PŘÍLOZE – MINULÝ A PŘEDPŘÍTOMNÝ ČAS. PŘÍLOHA BUDE PŘIDÁNA NA STRÁNKY ŠKOLY V ÚTERÝ 21.4.. TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRÁCE JE PONDĚLÍ 27.4.2020.

Věty jsem již připojila pod videa níže, ale opravdu raději počkejte na úterý a dejte mi to do Wordu. Thank you very much indeed!

WATCH THESE VIDEOS AND CHECK YOUR KNOWLEDGE. PODÍVEJTE SE NA TYTO VIDEA – PRO OSVĚŽENÍ.

Přeložte:

Minulý čas:

Včera jsem nebyla doma.

V pátek nepršelo.

V neděli jsme nepotkali naše prarodiče.

Minulý rok měla lepší známky.

V deset hodin odešli do kina.

Seděli v parku od šesti do devíti.

Předpřítomný čas:

To jsem nevěděla!

Kdo to udělal?

Proč jsi přišla?

On spadl!! Podívej!!

Ukradli mi auto!

Podívej! Přijela Lůbalová.

Napište svými slovy, jaký je rozdíl mezi oběma časy.

Minulý čas se používá –

Předpřítomný čas se používá –

HAVE A NICE WEEK!

Here And Now, Tablet, Blue, Computer, Technology
:-)))))))))
Rubriky
8. tř.

8. třída – 14. – 17.4.

REVISION OF TENSES AND WISH CLAUSE

OPAKOVÁNÍ ČASŮ A WISH FRÁZE

HOMEWORK:

LISTEN TO THE ROMANTIC SONG FROM HEATHER HEADLEY AND GO THROUGH THE TASKS BELOW.:-))

POSLOUCHEJTE ROMANTICKOU PÍSEŇ A VYPRACUJTE CVIČENÍ. POŠLETE VYPLNĚNO DO 21.4.2020 NA MŮJ MAIL. TOTO CVIČENÍ BUDE PŘILOŽENO V PÁTEK VE WORDU I NA STRÁNKÁCH ŠKOLY.

BEWARE!!! EXTRA ROMANTIC!!!!

Heather Headley – I WISH I WAS (EXTRA ROMANTIC!!!! BEWARE!!!!)

Translate: I wish I wasn´t. –

 • Find two more sentences with: I WISH…. (NAJDĚTE DALŠÍ DVĚ FRÁZE S WISH)
 • TRANSLATE THE PHRASES BELOW: (PŘELOŽTE NÁSLEDUJÍCÍ FRÁZEJ
 • Hangin´with your friends.
 • So you say….
 • It´s not that way.
 • It´s getting pretty late.
 • You didn´t answer my phone.
 • Don´t regret me.
 • It ain´t fair.
 • You treat me bad.
 • You don´t deserve me.
 • Don´t waste your time.
 • I forgive you all.
 • You take advantage of me.
 • I disagree with you.
 • You are my enemy.
 • You are not welcome.
 • Do you like this RNB song? Why yes or why no???
Rubriky
8. tř.

8. tř. – 6.- 10.4.

Danger, Warning, Skull And Crossbones, Sign, Dangerous

UPOZORNĚNÍ: 
Milí žáci a drahé žákyně, prosím o odesílání Vámi splněných úkolů do stanoveného data. Pokud nebude práce odeslána včas, nebudu ji brát v potaz a bude hodnocena jako neodevzdaná. Bohužel, někteří z Vás mi posílají práce i s dvoutýdenním zpožděním. Ty již budu hodnotit jako nesplněné. Toto nařízení vchází v platnost v pondělí 6.4.2020.  

Easter, Spring, Flowers, Spring Flower, April, Template

HOMEWORK NO. 1:

POSLOUCHEJTE PÍSNIČKU A VYPLŇTE ÚKOL./ WATCH THE SONG AND FILL IN THE TASK.

Toto cvičení bude přidáno i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 7.4. 2020. Prosím vypracujte je a odešlete na můj mail do 9.4. 2020.

PINK – WHO KNEW

 1. Fill in the chart with regular/irregular verbs:
PRESENT TENSE PAST TENSE PRESENT PERFECT CZECH
  TOOK   VZÍT, BRÁT
  SHOWED    
  PROMISED    
  BELIEVED    
  SAID    
  KNEW    
  WERE    
  COULD    
  HAPPENED    
 • Find 4 sentences with WOULD and translate them. Najděte 4 věty se slovesem WOULD a přeložte je.

a)

b)

c)

d)

3) Find 1 sentence in FUTURE TENSE/ Najdi 1 větu v budoucím čase:

4) Najdi 1 větu, která obsahuje frázi „Kéž bych….“

5) Thanslate the phrases: / Přelož fráze:

 • You are wrong!
 • You are long gone.
 • I know better.
 • Who knew?
 • I´m convinced.
 • I´m just cool!
 • I guess….
 • Count your blessings.
 • I´ll cherish…
 • Time makes it harder.

TÉMA TÝDNE: PŘACÍ VĚTY KLADNÉ…

I WISH I + PAST TENSE…………………… KÉŽ BY/CH ………….

I WISH HE CAME EARLY. KÉŽ BY PŘIŠEL BRZY.

I WISH SHE PASSED THE TEST. KÉŽ BY UDĚLALA TEST.

I WISHE HE BROUGHT ME SOME MONEY. KÉŽ BY MI PŘINESL NĚJAKÉ PENÍZE.

I WISH THEY CAME LATER. KÉŽ BY PŘIŠLI POZDĚJI.

I WISH I KNEW... KÉŽ BYCH TO VĚDĚLA….

A ZÁPORNÉ:

I WISH I DIDN´T HAVE TO GO. KÉŽ BYCH NEMUSEL JÍT.

I WISH I DIDN´T BUY THAT. KÉŽ BYCH TO NEKOUPIL.

I WISH IT DIDN´T SNOW. KÉŽ BY NESNĚŽILO.

HOMEWORK NO. 2:

Search for WISH phrase in the songs below. Write down at least 8 phrases. Hledejte v písních níže WISH frázi. Napište alespoň 8 frází, které obsahují přecí větu (I WISH I…..atd.).

Toto cvičení bude přidáno i na stránky školy jako příloha ve Wordu, a to dne 8. 4. 2020. Prosím vypracujte je a odešlete na můj mail do 15.4. 2020. Prosím, neposílejte dříve ve formátu PDF. Počkejte do středy. Děkuji.

CLICK AND HAVE A LOOK AT NEW GATE MAGAZINE WITH ONLINE AUDIO!!!!

Try this PRESENT PERFECT AND PAST TENSE quiz! Zkuste tento kvíz na PŘEDPŘÍTOMNÝ A MINULÝ ČAS!

Eggs, Easter, Holidays, Easter Eggs, Protein, Yolk
HAPPY EASTER!!!

Rubriky
8. tř.

8. třída 30.3.-3.4.

Předpřítomný čas- Present Perfect tense

Watch this video.

Watch the movies with present perfect.

Task/Úkol 1)

Watch the Youtube video – Practice the present perfect with scenes and fill in the sentences with HAVE or HAS or HAVEN´T or HASN´T + past participle. T stands for „translation into Czech“.

Sledujte Youtube video – Practice the present perfect with scenes a vyplňte věty pomocným slovesem pro předpřítomný čas HAVE nebo HAS nebo HAVEN´T nebo HASN´T + příčestí minulé (to je 3. tvar u nepravidelných sloves) nebo minulý čas (u sloves pravidelných). T znamená: „Přeložte věty do češtiny„. Takže jen sledujte a vyplňujte. Níže uvedené věty máte také zaslány ve Wordu v úterní přípravě (31.3.2020) na webové stránce školy. Vyplněné věty s překlady zašlete zpět na mou adresu do 6.4.2020.

 1. How long __________ it ____________ ? T:
 2. __________ you _________ my engagement ring? T:
 3. I ________ ______________ a to do list. T:
 4. ___________ you ___________ your wedding blog? T:
 5. ___________ you ever ___________ in love? T:
 6. No, I _______ never _________ in love.
 7. How long ____________ you two _________ together? T:
 8. How many _______ you __________ able to save? T:
 9. I__________ ____________ I _________ ________ lunch. T:
 10. I ______ __________ to take the gas nozzle out of my car. T:
 11. I __________ _____________ my gun was loaded.
 12. I _________ never _________ my lunch. T:
 13. I __________ ___________ with dolls since I was eight.
 14. I ___________ _________ to her in over a month. T:
 15. I _________ ______ her in two months. T:
 16. She _____ _____________ . T:
 17. Peter, I _______ _______ a very long day. T:
 18. So how long _______ you guys _________ partners? T:
 19. We ______ ________ partners for almost five years. T:
 20. It ________ _________ that long. T:
 21. Oh yes, it __________.
 22. That´longer than every relationship I ________ ever ____. T:
 23. It ________ _______ easy. Trust me. T:
 24. Odessa ______ __________ here for ten years. T:
 25. She ______ ______ and _______ and ______ up your bed. T:
 26. We _____ ______ best friends since we were seven. T:
 27. I ________ always _________ nice. T:
 28. I ______ always _______ funny. T:

Task/Úkol 2)

Watch the pictures and write down what the people have just done. Use present perfect.

WHAT HAS HAPPENED? CO SE PRÁVĚ STALO?

Podívejte se na fotky a napište, co lidé právě udělali. Používejte předpřítomný čas.

Např. obrázek níže: The baby has fallen asleep.

Pošlete své věty na můj mail do 7. dubna.

Baby, Child, Cute, Dad, Daddy, Family, Father, Son
Airport, Transport, Woman, Girl, Tourist, Travel
Worried Girl, Woman, Waiting, Sitting, Thinking, Worry
People, Man, Woman, Cold, Weather, Couple, Kiss, Love
Book, Asia, Children, Boys, Education, Girl, Indonesian
Cheers, Beverage, Drink Booze, Root Beer, Good Times
Baby, Girl, Sleep, Child, Toddler, Portrait, Sweet
Child, Kid, Play, Study, Color, Learn, Knowledge
Soldier, Military, Uniform, American
Children, Splash, Asia, Sunset, Thailand, Kick, Boys
Hedgehog Child, Young Hedgehog, Hedgehog, Animal, Spur

And some more good videos with present perfect…. Just watch and relax. A tady jsou další videa. Prostě jen koukejte….

If you would like to listen to GATE magazine, here is the link to listen and read it.

Pokud budete chtít poslouchat audio nahrávky časopisu GATE, klikněte níže.