Ruské reálie

Ruština se vrací stále více, o tom jistě není pochyb. Přibývá těch, kteří na ruštinu “vzpomínají” jako na svůj téměř jediný cizí jazyk nebo povinnost a významný maturitní předmět, stejně jako těch, kteří ruštinu studují nově z nejrůznějších důvodů. Firmy se obracejí stále více na východ nejen kvůli vývozu, ale také proto, že zde zakládají nové pobočky nebo dceřinné společnosti. Mnoho českých manažerů také míří do rusky mluvících zemí, aby zde vedli aktivity svých zaměstnavatelů.

Pokračovat ve čtení „Ruské reálie“

Palabea.com – the speaking world

Mezi vystavovateli na loňském podzimním jazykovém veletrhu Expolingua Praha 2007 se objevil také projekt Palabea.net, jehož cílem je vytvoření internetové platformy, kde by se online mohli setkávat lidé z nejrůznějších koutů světa a mohli by zde jednoduchým způsobem procvičovat své jazykové znalosti, navazovat přátelství, získávat informace o cizích zemích a kulturách, porovnávat a získávat zkušenosti z pobytů v těchto zemích a probírat spoustu dalších témat.

Pokračovat ve čtení „Palabea.com – the speaking world“

Konfuciova akademie v Olomouci

Význam znalosti čínského prostředí a jazyka neustále roste. Obchodní praxe se dnes již bez dovozu z Číny neobejde.  Prostředí našich kultur, tedy české a čínské je však natolik odlišné, že rozhodně není na škodu zjistit o sobě něco více. Tento a další cíle si klade Konfuciova akademie, která přináší čínštinu a čínskou kulturu i prostředí do Olomouce. Zřizovatelem instituce je Univerzita Palackého. Konfuciova akademie v Olomouci je českým zástupcem v celosvětové síti stejných akademií nebo institutů, které zastřešuje The Office of Chinese Language Council International.

Pokračovat ve čtení „Konfuciova akademie v Olomouci“

Noviny z celého světa

Chcete si číst, hledat texty nebo podklady pro výuku v cizojazyčných periodikách? Navštivte adresu www.onlinenew­spapers.com. Najdete zde stránku se seznamem všech možných novin z celého světa, přehledně členěnou podle kontinentů a zemí. Můžete si tak vybrat z nepřeberného množství novin v nejrůznějších cizích jazycích.

Interkulturní přístup ve výuce jazyků

Důležitou a nezbytnou součástí každé výuky jakéhokoli jazyka musí být i blok interkulturních odlišností mezi zvyklostmi obou jazykových oblastí. Ne všechno, co my chápeme jako obvyklé a vhodné, je chápáno stejně jinými národy. Výuka jazyka se tak stává širší disciplínou, která se musí opírat o poznatky z oblasti interkulturní psychologie. Lektoři a vzdělávací agentury si toto hledisko již doufejme plně uvědomují.

Pokračovat ve čtení „Interkulturní přístup ve výuce jazyků“

Typicky německé?

Ať už si to přiznáme nebo ne, většina našich obchodů se realizuje s německy mluvícími zeměmi. Je to logické, protože Německo je odedávna náš soused a největší obchodní partner. Často se lze ale setkat s názory, že s Němci raději obchodovat nebudeme, protože jsou…. a následuje výčet všech možných negativních vlastností. Takto zjednodušovat naše vzájemné vztahy ale nelze. Navíc, proč se ochuzovat o možnost odbytu na velkém trhu?

Pokračovat ve čtení „Typicky německé?“