Měli by jazykáři certifikovat dále své znalosti?

Jste pro to, aby učitelé jazyka byli nuceni opakovaně během výkonu své praxe certifikovat své znalosti? My tedy ano. V některých zemích Evropy záleží na tom, jakých výsledků dosahoval učitel během studia, odvíjí se od toho totiž jejich plat. Myslíme si, že průběžná certifikace a ověřování znalostí učitelů jazyka ze státních škol by nebyla věcí veskrze špatnou.

Pokračovat ve čtení „Měli by jazykáři certifikovat dále své znalosti?“

Jak rychle zakrňují „učitelské“ znalosti

Nedávno jsem absolvoval školení. Průběh mě udivil natolik, že si dovolím sdělit vlastní názor na věc. Lektorky nebyly Češky, mluvilo se pouze německy nebo anglicky. Z pohledu jazykáře ideální stav, možnost promluvit si, zeptat se na zkušenosti, probrat různé styly učení v různých zemích. Možnost procvičit se v aktivní konverzaci s rodilými mluvčími je přece podle mého názoru pro lektora nebo učitele to pravé a rozhodně to nemůže nikdy škodit. Ať už tedy jde o konverzaci odbornější nebo i docela obvyklou. Byl jsem ale poněkud vyveden z omylu a dost překvapen.

Pokračovat ve čtení „Jak rychle zakrňují „učitelské“ znalosti“

Výuka zaměřená na komunikaci je nutností

Komunikativně zaměřená výuka jazyků je vždy výrazným plus. V současné době je více než nutné naučit se minimálně jeden, lépe však dva nebo více cizích jazyků. S výukou je pak třeba začít co nejdříve, protože čím dříve se začne, tím dříve může člověk cizí jazyk využívat pro rozšíření svých vědomostí i během studií nebo profesního života.

Pokračovat ve čtení „Výuka zaměřená na komunikaci je nutností“

Neznalost jazyků – překážka mobility

Podle studie zpracované společností PwC (zdroj: Elektronický newsletter HRM line měsíčníku HRM vydávaného nakladatelstvím Economia z 5. 1. 2007, číslo 1) je neznalost cizího jazyka jednou z hlavních překážek větší mobility pracovních sil v Evropě. Studie uvádí ještě i další důvody „nemobility“ pracovních sil, povšimněme si ale pouze neznalosti jazyka. Jako výjimka jsou uváděny pouze skandinávské země, Anglie a Irsko.

Pokračovat ve čtení „Neznalost jazyků – překážka mobility“

Jazykové portfolio – ano nebo ne?

Evropské jazykové portfolio je novým prvkem zkvalitnění vzdělávacího procesu. Podporuje totiž schopnost sebehodnocení žáka nebo studenta, ale také jakéhokoli účastníka jazykového kurzu. Hodnocení znalostí bylo po dlouhá léta pouze doménou učitelů nebo lektorů. Součástí vzdělávání je ale také názor studujícího. Jazykové portfolio vede k uvědomění si stavu vlastních znalostí a nutnosti dalších návazností a vývoje. Systematicky shromažďuje poznatky o stavu znalostí studenta a poskytuje mu možnost konfrontovat svůj pohled na vlastní znalosti s pohledem učitele nebo lektora, protože i toto hodnocení je součástí portfolia. K portfoliu přikládáme také všechny doklady o dosažených znalostních úrovních – tedy certfikáty a jiné dokumenty, ze kterých je zřejmé, na jaké úrovni znalosti jedince jsou.

Pokračovat ve čtení „Jazykové portfolio – ano nebo ne?“

Které řečové dovednosti bychom měli v kurzu získat

Každá výuka jazyka musí mít svůj cíl. Aby výstupy z takové výuky byly vždy plnohodnotně prakticky a aktivně využitelné, je nutné, aby si každý účastník kurzu uvědomil, které dovednosti jsou vlastně ty vhodné. Je to velmi důležité, protože pak lehce zjistí, jestli mu kurz dává skutečně to, co by dávat měl a jestli bude schopen po jeho absolvování bez problémů komunikovat a využívat naučené znalosti prakticky.

Pokračovat ve čtení „Které řečové dovednosti bychom měli v kurzu získat“