Noviny z celého světa

Chcete si číst, hledat texty nebo podklady pro výuku v cizojazyčných periodikách? Navštivte adresu www.onlinenew­spapers.com. Najdete zde stránku se seznamem všech možných novin z celého světa, přehledně členěnou podle kontinentů a zemí. Můžete si tak vybrat z nepřeberného množství novin v nejrůznějších cizích jazycích.

Němčina – druhý nejužívanější jazyk pro export

Německý jazyk je stále druhým nejčastěji používaným jazykem v obchodní exportní sféře. Zde se otevírá významný potenciál pro růst firem středních podnikatelů, kteří se rozhodnou investovat do jazykového vzdělání. Britské národní jazykové centrum CILT (National Center for Languages) provedlo studii, která se zabývala tím, jaké jazyky jsou používány v obchodní exportní sféře. Odborníci zkoumali 2000 středně velkých firem z  Evropy. Z výsledků studie vyplynulo, že v následujících třech letech budou tyto firmy potřebovat znalost němčiny.

Pokračovat ve čtení „Němčina – druhý nejužívanější jazyk pro export“

LINGUA LUDUS – jazyk hrou

Jedním z cílů našeho webu je představovat projekty, které mohou být všeobecně užitečné v jakékoli výuce i když naším primárním zájmem je vždy výuka cizích jazyků. Tentokrát jsme hovořili s paní Lucií Eiseltovou, zakladatelkou a manažerkou projektu Lingua Ludus, který má za cíl připravovat originální pomůcky a metodiku pro výuku jazyků společně s akreditovanými školeními pro pedagogické pracovníky.

Pokračovat ve čtení „LINGUA LUDUS – jazyk hrou“

Měli by jazykáři certifikovat dále své znalosti?

Jste pro to, aby učitelé jazyka byli nuceni opakovaně během výkonu své praxe certifikovat své znalosti? My tedy ano. V některých zemích Evropy záleží na tom, jakých výsledků dosahoval učitel během studia, odvíjí se od toho totiž jejich plat. Myslíme si, že průběžná certifikace a ověřování znalostí učitelů jazyka ze státních škol by nebyla věcí veskrze špatnou.

Pokračovat ve čtení „Měli by jazykáři certifikovat dále své znalosti?“

Jak rychle zakrňují „učitelské“ znalosti

Nedávno jsem absolvoval školení. Průběh mě udivil natolik, že si dovolím sdělit vlastní názor na věc. Lektorky nebyly Češky, mluvilo se pouze německy nebo anglicky. Z pohledu jazykáře ideální stav, možnost promluvit si, zeptat se na zkušenosti, probrat různé styly učení v různých zemích. Možnost procvičit se v aktivní konverzaci s rodilými mluvčími je přece podle mého názoru pro lektora nebo učitele to pravé a rozhodně to nemůže nikdy škodit. Ať už tedy jde o konverzaci odbornější nebo i docela obvyklou. Byl jsem ale poněkud vyveden z omylu a dost překvapen.

Pokračovat ve čtení „Jak rychle zakrňují „učitelské“ znalosti“

Výuka zaměřená na komunikaci je nutností

Komunikativně zaměřená výuka jazyků je vždy výrazným plus. V současné době je více než nutné naučit se minimálně jeden, lépe však dva nebo více cizích jazyků. S výukou je pak třeba začít co nejdříve, protože čím dříve se začne, tím dříve může člověk cizí jazyk využívat pro rozšíření svých vědomostí i během studií nebo profesního života.

Pokračovat ve čtení „Výuka zaměřená na komunikaci je nutností“

FCE dlouhodobě nejžádanější zkouškou

Dlouhodobě nežádanější zkouškou potvrzující jazykové znalosti je FCE (The Cambridge First Certificate in English). Jde o zkoušku, kterou pořádá a certifikuje University of Cambridge ESOL Examinations a která je uznávána všeobecně v mnoha zemích světa, univerzitami, zaměstnavateli v obchodní, bankovní a dalších pracovních sférách. Certifikát svému držiteli potvrzuje znalosti angličtiny a schopnost použít jazyk v nejrůznějších situacích tak, aby projev odpovídal běžným zvyklostem a bral v úvahu obvyklé konvence.

Pokračovat ve čtení „FCE dlouhodobě nejžádanější zkouškou“

Neznalost jazyků – překážka mobility

Podle studie zpracované společností PwC (zdroj: Elektronický newsletter HRM line měsíčníku HRM vydávaného nakladatelstvím Economia z 5. 1. 2007, číslo 1) je neznalost cizího jazyka jednou z hlavních překážek větší mobility pracovních sil v Evropě. Studie uvádí ještě i další důvody „nemobility“ pracovních sil, povšimněme si ale pouze neznalosti jazyka. Jako výjimka jsou uváděny pouze skandinávské země, Anglie a Irsko.

Pokračovat ve čtení „Neznalost jazyků – překážka mobility“