Učte se jazyk kdekoliv a kdykoliv – pár rad

Učit se cizímu jazyku vyžaduje spoustu času, úsilí a tréninku. Je naprosto nezbytné nevynechat jedinou příležitost nebo způsob, kdy se dá komunikovat s někým v cizím jazyce nebo poslouchat či číst originální texty. Na učení není nikdo nikdy starý, v cizím jazyce se můžete dorozumívat i při velmi omezené slovní zásobě.Není pravda, že když vám jazyky nešly ve škole, nepůjdou ani teď. Třeba jste měli jen špatného učitele, nevěnovali tomu potřebný čas nebo, jak ostatně bylo zvykem u starších ročníků, neměli jste možnost trénovat jazyk hovorem se skutečnými cizinci.

Překonejte strach
Jde jen o to odbourat psychickou bariéru, že něco nebude úplně správně. I excelentní jazykáři začali tak, že mluvili s chybami a postupně rozšiřovali slovní zásobu a zlepšovali svou komunikaci. Ostatně toto je potřeba dělat neustále, protože jazyk se vyvíjí a i toho, kdo jazyk používá dvacet let může překvapit nové slovní spojení nebo obrat, který ještě předtím neslyšel. “Je mi trapně, když dělám mnoho chyb”, slyšíme často. Ale copak cizinci, kteří se snaží mluvit česky je nedělají? A přesto se s nimi domluvíme.

Ujasněte si vaše PROČ
Udělejte si čas a rozhodněte se, proč se vlastně chcete jazyk učit. Kvůli osobnímu pocitu? Kvůli pochopení jiné kultury? Kvůli komunikaci s partnery v práci? Kvůli lepší práci? Chcete číst noviny, dozvědět se více informací na internetu, číst knihy dřív, než je někdo přeloží do češtiny? Umět si objednat na dovolené? To je přece spousta důvodů,proč jazyk umět a každý z nich je oprávněný. Pomůže-li vám aspoň jeden z  nich naučit se jazyk, je to dobře.

Zvolte si způsob a čas
Učit se jazyk znamená taky naučit se jinak přemýšlet a skládat věty, zacházet s myšlenkovými pochody a věcmi. Není to jednoduché, proto si učení naplánujte, aby vám zapadlo do vašeho denního režimu jako jeho běžná součást. Ujasněte si, kolik času mu chcete věnovat, jaký rozvrh mu určíte, co máte k dispozici (CD, DVD, PC atd.), kde budete získávat vědomosti, literaturu, učebnice, s kým a kde budete jazyk aktivně trénovat. Zvolte si způsob jak a kde se chcete učit. Mějte přitom ale na paměti, že je to vždy pořádná práce a běh na dlouhou trať. Rozhodněte, jestli chcete mít skupinový nebo individuální kurz, jestli v rodné nebo cizí zemi, jestli s rodilým nebo českým mluvčím nebo jestli chcete navštěvovat virtuální učebnu.

Vyberte dobře svého učitele nebo školu
Vybírejte s rozmyslem jazykovou školu a nenechejte se nalákat na rychlý úspěch nebo zázračné metody. Snažte se získat co nejvíce informací, referencí a mluvte s lidmi, kteří v dané škole studovali. Srovnejte si, jestli škola poskytuje dostatek informací, má vybavené učebny, kvalifikované lektory a rodilé mluvčí. Připraví vás škola na jazykové zkoušky k certifikátům? To vše může být relevantnější informací než to, že je škola členem nějaké asociace nebo má akreditované studijní programy nebo kolik má studentů nebo poboček. Důležitý je vždy výsledek, proto zkoumejte, co má škola za sebou a jak jsou studenti spokojeni s výukou.

Postupujte po částech a využívejte všech příležitostí
Nesnažte se naučit vše najednou, určete si tempo a dílčí cíle. Nedělejte ale přestávky, nepřerušujte a nevynechávejte lekce. Prostě mějte tah na cíl. Chtějte za své peníze efektivní využití času, aktivní komunikaci a co nejvíce času s rodilým mluvčím. Nezapomínejte, že zvládnout jazyk znamená umět si přečíst, umět siříci o něco, umět napsat a hlavně umět aktivně mluvit. Nevynechávejte proto jedinou možnost, kdy můžete komunikovat s cizinci řečí, kterou se učíte. Učte se slovíčka, protože to je výchozí materiál. Když slovíčko neznáte, snažte se je popsat slovy, které znáte a přiblížit je partnerovi, řekne vám je pak sám a vy si je lépe zapamatujete. Využívejte zdroje z prostředí, ve kterém je jazyk přirozený. Nemusíte rozumět úplně každému slovu, mnoho se dá odchytit z kontextu nebo vám to prostě dojde při čtení nebo poslechu. Netrapte se tím, že nemáte úplně dokonalý přízvuk. Už jste slyšeli mluvit Francouze anglicky nebo Italy německy? Zní to místy příšerně, ale přesto se domluví. Najděte si partnery – dopisujte, chatujte, mailujte, volejte si, poslouchejte podcasty, setkávejte se, prostě komunikujte aktivně.

Vy jste ti, kdo mohou za svůj úspěch nebo neúspěch
Není nejlepší metoda pro všechny, nejlepší metoda je ta, která vám nejvíce vyhovuje. Učitel nebo lektor vyučuje, ale vy jste ti, kdo musí přistupovat aktivně a snažit se něco naučit. Ideální lektor by měl být dobrým průvodcem, ukazatelem směru, další záleží vždy na vás.