ICFE – zkouška z finanční angličtiny

ICFE – International Certificate in Financial English je mezinárodně celosvětově uznávanou zkouškou. Absolvent prokáže, že ačkoli jeho rodným jazykem není angličtina, dokáže se dorozumět a používat angličtinu v oboru financí a účetnictví.

Zkouška vznikla ve spolupráci University of Cambridge ESOL a ACCA (the Association of Chartered Certified Accountants – mezinárodní účetní společnost).

Pro koho je zkouška vhodná

Cambridge ICFE je sestavena pro studenty finančních oborů nebo pro odborníky z řad finančníků a účetních.

Výstupy

Absolvent ovládá angličtinu na úrovni B2 – C1 podle Společného evropského referenčního rámce. Certifikát na úrovni C1 může být uznán jako doklad o jazykových znalostech pro práci manažera nebo jiné profesionální úrovni, stejně jako podklad pro přijetí na univerzitu.

Obsah zkoušky

Čtení – 1 hodina 15 min.

  • část složená ze šesti úkolů – ukázky z finančních nebo účetních příruček, články z odborných časopisů, podnikové zprávy, korespondence

Písemná část – 1 hodina 15 min.

  • písemné úkoly se týkají prověření schopností ve finančním nebo účetním firemním kontextu, testuje se schopnost napsat dopis, zprávu nebo návrh

Poslech – 40 min.

  • čtyři úkoly – nahrávky mono- nebo dialogů, témata jako prezentace, přednášky, obchodní schůzky a rozhovory, oznámení

Mluvení – 16 min.

  • v této části je hodnoceno použití praktického mluveného jazyka v kontextu finančnictví a účetnictví

Témata, se kterými je možné se v rámci zkoušky setkat

  • finanční výkaznictví, firemní finanční strategie, odhad a analýza rizik, investice, morální standardy v účetnictví, normy, pohledávky, účetní programy a informační technologie, revize účtů, banky a pojišťovnictví

Hodnocení zkoušky

Celkový počet bodů je 200 – každá část je hodnocena max. 50 body. Výsledky jsou rozděleny na tři stupně úspěšnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass a B1 Pass) a dva stupně neúspěšnosti (Narrow Fail and Fail).

Případný neúspěch v jedné části je možné kompenzovat úspěchem v dalších částech.

Úspěšní absolventi obdrží certifikát University of Cambridge ESOL Examinations.

Zkouška ICFE proběhne dvakrát ročně – v květnu a v listopadu

Více o zkoušce po kliknutí na tento text.