Certifikát ILEC pro právníky

Některé instituce a agentury stále častěji nabízí výuku anglického jazyka v právnickém kontextu. Zájemci o tento druh výuky by si ale zcela jistě měli nechat své znalosti patřičným způsobem certifikovat, protože certifikát od renomované instituce vždy potvrzuje profesionální prověření znalostí.

Příprava na ILEC může být přínosná dvěma směry. Jistě je určena zájemců z řad právníků, ale může být také vhodnou pomůckou pro učitele a lektory, kteří chtějí takové kurzy vést. Lektorů angličtiny, kteří by se vyznali v právnické terminologii a praxi není rozhodně mnoho. Odborníci z praxe, kteří cizojazyčné termíny znají zase ale nejsou odborníky na výuku jazyka. ILEC se tak stává ideálním řešením pro obě strany.

Zkouška ILEC (International Legal English Certificate) pro­věřuje znalosti z mnoha oblastí právnické praxe, např. company law, contracts, intellectual property, employment law. Příhodnou učebnicí může být například International Legal English, která je velmi vhodná pro studující i lektory. Je zaměřena velmi prakticky a obsahuje autentické materiály z celého světa. Materiály se hodí především pro komerční právníky, ale může podpořit i znalosti právníků z jiných oblastí, např. z neziskových organizací nebo státní správy. Cílem zkoušky je obyklé prověření praktických zkušeností – rychlá orientace v textu, adekvátní písemná i ústní forma, prohloubení slovní zásoby a nácvik aktivních komunikačních situací.

Zkouška ILEC vznikala spoluprací University of Cambridge ESOL Examinations a Translegal, což je přední evropské společnosti právníků-lingvistů.

ILEC je uznáván významnými právnickými asociacemi (např. European Company Lawyers Association).

Potřebnou vstupní úrovní jazykových znalostí je B2. Úspěšný absolvent zkoušky může získat certifikát z odborných jazykových znalostí na úrovni B2 nebo C1 Evropského referenčního rámce pro jazyky. Úroveň C1 dobře poslouží jako doklad o jazykové znalosti právnické angličtiny na úrovni potřebné pro práci v mezinárodních společnostech.

Obsah zkoušky ILEC

Čtení – 1 hodina 15 min.
– šest úloh ty testují znalost jazykového systému a porozumnění psané angličtině

Psaní – 1 hodina 15 min.
– úkolem je napsat dopis a protokol v kontextu právní problematiky

Poslech – 40 min.
– čtyři části, které obsahují nahrávky monologů a dialogů různých typů – prezentace, přednášky, oznámení. diskuze, interview

Mluvení – 16 min.
– testována je schopnost komunikovat v anglickém jazyce, vyjadřovat své názory, postoje a myšlenky

Hodnocení zkoušky

Celkový počet bodů je 200 – každá část je tvořena 50 body. Výsledky jsou rozděleny na tři stupně úspěšnosti (C1 Pass with Merit, C1 Pass and B2 Pass) a dva stupně neúspěšnosti (Narrow Fail and Fail). Neúspěch v jedné části zkoušky lze kompenzovat úspěchem v jiné.

Úspěšní obdrží mezinárodně platný certifikát od University of Cambridge ESOL Examinations.

Zkouška ILEC bude probíhat dvakrát ročně – v květnu a v listopadu.

Více informací o zkoušce po kliknutí na tento text.