Culture Smart!: a quick guide to customs and etiquette

Učíme-li se cizí jazyk, musíme se také naučit kulturu, zvyky dané země a snažit se pochopit ji. Tento postup je důležitý nejen když studujeme, ale také když chceme s danou zemí obchodovat nebo jinak spolupracovat. Objevili jsme řadu knih, která se zabývá různými zeměmi světa, jejich etiketou a zvyky.

Culture Smart!: a quick guide to customs and etiquette je opravdu chytrým průvodcem – není to jen seznam památek a zajmavých míst s popisem historie, je to také přehled kultury, chování a zvyků lidí v dané zemi, upozornění na odlišnosti a specifika v chování, na které třeba člověk z jiné země není zvyklý nebo je může chápat jinak, než by bylo vhodné. Jistě zajímavé čtení pro businessmany i studenty – v řadě již vyšlých knih můžeme nalézt i Českou republiku a rozhodně není na škodu si přečíst, jak je viděna naše kultura jinýma očima. Vyšlé publikace pojednávají o většině evropských zemí, samozřejmě o Austrálii a USA, ale najdeme zde také asijské, jihoamerické a země arabského světa.